Bankenlobby beïnvloedt Europese beleid sterk

Niet minder dan 1700 lobbyisten worden door het bankwezen en investeringsfondsen in Brussel aangesteld. Dit is goed voor een jaarlijks kostenplaatje van 120 miljoen euro, zegt de Europese denktank Corporate Europe Observatory. De overrepresentatie van belangenbehartigers uit de sector in bijna alle adviesorganen van Europese instellingen is volgens hen op zijn minst zorgwekkend.

  • © Sébastien Bertrand Onder andere de Europese Commissie is bevoegd voor de Europese financiële wetgeving. Zij laten zich hiervoor vooral adviseren door expertgroepen. Het rapport geeft aan dat bankbedrijven in 15 van de 17 expertgroepen dominant aanwezig zijn. © Sébastien Bertrand

Op 9 april gaf de Europese denktank Corporate Europe Observatory (CEO), in samenwerking met de Oostenrijkse vakbondsfederatie (ÖGB Europabüro) en de Oostenrijkse Kamer van Arbeid (AK EUROPA), het rapport “The fire power of the financial lobby” vrij.

Aan de vooravond van de Europese verkiezingen rapporteren zij dat ‘de financiële lobby duidelijk een krachtige stem’ heeft binnen het Europese wetgevingsproces.

Geen enkele andere sector komt in de buurt van het aantal lobbyisten en de hoeveelheid geld dat beschikbaar is voor het lobbywerk. Ook binnen de officiële adviesorganen van de EU geeft ‘een blik op de aanwezigheid van de financiële lobby […] een enorme dominantie weer.’

Om een herhaling van de economische en financiële crisis sinds 2008 te vermijden, is een transparante regulering van de financiële sector noodzakelijk, zegt Corporate Europe Observatory. Zij pleiten dan ook voor duidelijke maatregelen voor financiële lobbyisten, nu nog maar eens duidelijk wordt dat zij ‘de grootste hindernis’ zijn in de weg naar een duurzaam Europees post-crisis beleid.

Europese transparantie blijft vraagstuk

CEO pleit voor duidelijke maatregelen voor financiële lobbyisten, nu nog maar eens duidelijk wordt dat zij ‘de grootste hindernis’ zijn op de weg naar een duurzaam Europees post-crisis beleid.

‘Dit is een ernstig probleem voor de democratie […] de financiële sector die zoveel ravage veroorzaakte is in staat om wetten te ontwerpen die de sector moeten hervormen’, concludeert de denktank.

Al vijf jaar zijn de hervormingen van de financiële sector een heet hangijzer in Europa. Zo werd de invoering van een financiële transactietaks begin dit jaar nog vertraagd, door toedoen van financiële lobbygroepen.

Van banken over advocatenkantoren tot verzekeringsmaatschappijen: het rapport stelt vast dat zij in Brussel meer dan 700 organisaties aanstellen binnen alle lobbyniveaus van de EU. Het merendeel hiervan is afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk. Ngo’s, vakbonden en consumentenorganisaties zijn in vergelijking amper aanwezig, met ongeveer 150 organisaties.

Deze cijfers kwamen pas aan het licht na grondig onderzoek, wat meteen ook het probleem van de bestaande Europese transparantie en ethiek aantoont. Het Europese Transparantieregister (2008) geeft immers geen volledig en betrouwbaar overzicht van de lobbygroepen weer, die niet verplicht zijn zich in te schrijven of details over besprekingen weer te geven.

Beïnvloeding op alle niveaus van Europese beleidsvorming

De Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en andere Europese toezichthouders zijn bij de voorbereiding van wetgevingsvoorstellen en beleidsinitiatieven sterk afhankelijk van adviesorganen, bestaande uit experten.

Met andere woorden, het eerste wetsontwerp over de financiële industrie wordt sterk beïnvloed door die industrie zelf.

Na onderzoek bij 17 expertgroepen wordt duidelijk dat 15 hiervan ‘gedomineerd [worden] door afgevaardigden van de financiële industrie – met andere woorden, het eerste wetsontwerp over de financiële industrie wordt sterk beïnvloed door die industrie zelf,’ meent CEO. Ook het “principe van de draaideur” (oud-parlementariërs of EU-medewerkers met een uitgebreid netwerk die zelf als lobbyisten starten) wordt opnieuw gehekeld.

Daarnaast hebben belangenbehartigers van de financiële bedrijfswereld zeven keer meer ontmoetingen met de Europese instellingen dan ngo’s. Op 15 april plant de Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation (ALTER-EU) een campagne gericht op Europese verkiezingskandidaten om hen aan te sporen zich af te zetten tegen deze overmatige lobby.

‘Beleidsmakers moeten erkennen dat, in de nasleep van de crisis, het gebied van de financiële regelgeving van essentieel belang is voor een veel breder publiek. Politici zullen de dominantie van de financiële lobby moeten aanpakken’, besluit CEO.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2925   proMO*’s steunen ons vandaag al. We hopen 2021 te kunnen starten met 3000 proMO*‘s, word jij er één van?

Word proMO* of Doe een gift