'Dit is één van de weinige veilige en legale toegangspoorten naar bescherming'

België hervestigde 176 vluchtelingen in 2020

Michael Gubi (CC BY-NC 2.0)

Vluchtelingen in Boedapest in 2015. ‘Hervestiging is een goed georganiseerde vorm van migratie.’

Middenveldorganisaties 11.11.11, Caritas International en Vluchtelingenwerk Vlaanderen roepen de Belgische regering op om drie keer meer vluchtelingen te hervestigen in ons land. Vorig jaar werden 176 mensen in ons land opgevangen. ‘Dat cijfer kan hoger’, luidt het.

Via hervestigingsprogramma’s worden vluchtelingen die onvoldoende bescherming krijgen in het eerste land van opvang, vaak buurlanden van conflictsituaties, overgebracht naar andere landen. Vandaag wordt de overgrote meerderheid van de vluchtelingen (86 procent) opgevangen in lage-inkomenslanden.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van het mondiale nieuws

‘Miljoenen mensen die oorlog en vervolging moesten ontvluchten zien hun lijdensweg momenteel nog vele jaren verdergezet’, zegt Els Hertogen, directeur van 11.11.11. ‘Ze riskeren verdrinking, verblijven in mensonwaardige centra of in dorpen en steden in buurlanden waar ze nauwelijks bescherming vinden. Hervestiging is een levenslijn voor mensen in nood.’

Mede door corona werd in 2020 slechts 2,4 procent van de mensen die in aanmerking kwamen, ook effectief hervestigd.

Vandaag zijn bijna 1,5 miljoen mensen volgens het VN-vluchtelingenagentschap in dringende nood van hervestiging. Mede door corona werd in 2020 slechts 2,4 procent van de mensen die in aanmerking kwamen, ook effectief hervestigd. In België ging dat om 176 mensen.

Ook in 2018 en 2019 behaalde België de vooropgestelde engagementen niet bij gebrek aan voldoende opvangplaatsen. ‘Enkel in 2017 slaagde ons land erin om meer dan 1000 mensen te hervestigen’, aldus Hertogen.

Eerlijk aandeel 

11.11.11, Caritas International en Vluchtelingenwerk Vlaanderen berekenden wat voor België een eerlijk aandeel is in verhouding met de internationale noden en kwamen uit op 8821 mensen. Voor die berekening gebruikten ze parameters die ook gehanteerd worden door de Europese Commissie: bevolkingsaantal, BBP, het aantal spontane asielaanvragen en de werkloosheidscijfers.

De organisaties stellen een groeipad van drie jaar voor om dat te realiseren: de hervestiging van 2000 personen in 2022, 3000 in 2023 en 3821 in 2024. 

‘Er is momenteel geen wettelijk kader voor het aantal vluchtelingen dat België via hervestiging kan en wil opvangen’, zegt Hertogen. ‘Dat is jammer want het gaat om een goed georganiseerde vorm van migratie en één van de weinige veilige en legale toegangspoorten naar bescherming waarbij mensen geen beroep moeten doen op netwerken van mensensmokkelaars en –handelaars.’

De organisaties stellen in hun rapport ‘Fair Share’ dat er ook meer aandacht nodig is voor de begeleiding na de hervestiging zodat mensen effectief een toekomst in België kunnen uitbouwen.

 

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3174   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift