CO2-taks stuit op weerstand in Bangladesh

Bangladesh buigt zich over de invoering van een CO2-belasting, de eerste in zijn soort in het Zuid-Aziatische land. Voorstanders verwachten dat de taks de groei van duurzame energie zal stimuleren, tegenstanders vrezen negatieve gevolgen voor consumenten en de economie.

  • Adam Jones (CC BY-SA 2.0) Bangladesh moet actie ondernemen tegen de luchtvervuiling. Is een CO2-taks een goede maatregel? Adam Jones (CC BY-SA 2.0)

Het voorstel komt van de Wereldbank en richt zich in eerste instantie alleen op olieproducten. De bank adviseert de brandstofprijs voor de consument niet te verhogen. Daardoor kan de belasting ten koste gaan van de brandstoftaksen die de overheid nu al heft. De brandstofprijzen zijn in Bangladesh hoger dan op de internationale markt, waardoor de regering in de afgelopen flink wat inkomsten binnenhaalde.

Investeringen

Het is nog maar de vraag of het plan wordt aangenomen, want eerdere pogingen om vervuilende industrie te belasten kwamen niet van de grond. Voorstanders wijzen er echter op dat een dergelijke belasting investeringen in schone energie zal stimuleren. Ook zij benadrukken dat de brandstofprijs voor consumenten niet verhoogd moet worden.

‘Bangladesh heeft geen verplichting de CO2-belasting in te voeren, maar het zou wel moeten om geld voor investeringen in hernieuwbare energie binnen te halen en kosten te verbinden aan vervuilende energie’, zegt Saleemul Huq, directeur van het International Centre for Climate Change and Development. De overheid zou de inkomsten uit de taks moeten gebruiken voor hernieuwbare energie, zegt hij.

Ghulam Rahman, voorzitter van de Consumentenvereniging in Bangladesh, ziet een CO2-belasting op dit moment niet zitten. Volgens hem zal die niet alleen gevolgen hebben voor de consument, maar ook voor de ontwikkeling en productie in het land. Bangladesh moet geen CO2-taks introduceren als veel grotere vervuilende landen in de wereld dat niet ook doen, vindt hij.

Klimaatplannen

In een pogingen de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan, veranderde Bangladesh in 2011 de grondwet. Er werden bepalingen toegevoegd ter bescherming van het milieu en het behoud van natuurlijke hulpbronnen. In de nationale klimaatplannen, die het land indiende voor de VN-klimaatconferentie vorig jaar in Parijs, beloofde Bangladesh de schadelijke uitstoot van broeikasgassen met 5 procent te verminderen.

‘Een CO2-taks brengt aanzienlijke voordelen met zich mee voor Bangladesh, maar is niet zonder uitdagingen’

Rashed Al Mahmud Titumir, verbonden aan de Universiteit van Dhaka, zegt dat de regering effectieve maatregelen moet nemen om de uitstoot te beperken maar is geen voorstander van een onmiddellijke CO2-taks. Duurzame energie moet volgens hem gestimuleerd worden via belastingvrijstellingen en andere voordelen.

Los van de negatieve gevolgen voor het milieu heeft ongebreidelde uitstoot van broeikasgassen ook grote gevolgen voor de volksgezondheid, zegt Titumir.

Lage ligging

Bangladesh, dat wegens zijn lage ligging zeer kwetsbaar is voor de klimaatverandering, was een van de eerste landen die een Klimaatfonds opzette om aanpassing aan de klimaatverandering te financieren. Dat gebeurde met steun van de Wereldbank.

Zahid Hussain, hoofdeconoom bij het kantoor van de Wereldbank in Dhaka, noemt olieproducten de beste optie voor de regering om een belasting in te voeren ‘omdat de overheid veel geld verdient aan de verkoop van olieproducten.’

In eerste instantie kan Bangladesh zich alleen richten op brandstof, zegt hij, omdat het ingewikkeld is CO2-belasting te heffen op andere terreinen. Olieprijzen kunnen fluctueren en de regering moet daarom de meest kwetsbare segmenten van de samenleving beschermen.

Ook de Wereldbank erkent dat de introductie van een CO2-belasting uitdagingen met zich meebrengt voor het armere deel van de bevolking en bepaalde economische sectoren. ‘Een CO2-taks brengt aanzienlijke voordelen met zich mee voor Bangladesh, maar is niet zonder uitdagingen.’

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift