Op café voor verandering

Altérez-vous (“hongerig naar verandering) is een café in Louvain-la-Neuve dat hoofdzakelijk met lokale, seizoensgebonden bio- en fairetrade-producten werkt. Het café werkt als een coöperatie en door het organiseren van allerlei activiteiten zoals workshops en debatten laat het de klanten nadenken over duurzaam consumeren en hun ecologische impact op de samenleving.

Sorina Ciucu van Altérez-vous: Voor ons is het grootste succes dat de coöperatieve zeven jaar oud is. Sindsdien hebben we een economische kaap gerond, een menselijke én een ecologische. Het project blijft nog steeds in dezelfde lijn als wat we zeven jaar geleden hebben uitgetekend.

Daarbovenop hebben we een project gevonden dat duurzaam en ethisch is, en laten we zien dat zulks mogelijk is. We hebben ondervonden dat het niet zo moeilijk is een andere vorm van economie te vinden die de ecologie respecteert.

We hebben te snel geprobeerd om te functioneren als een organisatie dat met participatie werkt. We wilden dat de mensen evenveel verantwoordelijkheid namen als ons, de oprichters. Maar het was te vroeg en te ingewikkeld. Sinds we het in een duidelijk kader hebben gegoten met een team loopt alles veel beter, want iedereen weet wat zijn verantwoordelijkheid is, wat zijn werkterrein en zijn bijdrage is. De mensen zijn dus competent en actief binnen een kader dat aanspreekt en niet te utopisch is.

Op dit moment spelen we met het idee om een netwerk van café’s op te zetten, aantrekkelijk zoals het onze. U kunt tot 16 november voor dit project stemmen op de website van de Grote Prijs Toekomstige Generaties.De uitdaging zal er in zitten het, als het ons lukt, te laten voortduren, met de juiste ambitie naar de samenleving toe, en dat alle andere projecten even ethisch zijn als ons project vandaag. Dat kan natuurlijk nog beter en we zoeken dan ook naar manieren om ons manier van functioneren te verbeteren.

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift