Europa wil Ieren verleiden tot ja-woord

Nieuws

Europa wil Ieren verleiden tot ja-woord

25 januari 2009

Na het Ierse “neen” tegen het Verdrag van Lissabon plant de Europa een grootschalige publiciteitscampagne die de Ierse bevolking ervan moet overtuigen in te stemmen met de economische, sociale en politieke hervormingen van de Unie.

Ierland is het enige land in de EU dat aan zijn burgers de mogelijkheid geeft om te stemmen over het Verdrag van Lissabon. In 2008 verwierp de Ierse bevolking het Verdrag, maar omdat pas van kracht kan worden als alle 27 landen het geratificeerd hebben, organiseert de Ierse regering een tweede referendum. Ze kreeg van de EU garanties over enkele knelpunten, zoals de Ierse militaire neutraliteit en de Ierse vertegenwoordiging binnen de Unie.

Om een tweede nederlaag te vermijden, heeft de Europese Commissie 2,7 miljoen euro uitgetrokken voor een reclamecampagne die de EU moet identificeren met “positieve emoties”. De publiciteitscampagne zal grotendeels op jongeren gericht zijn. Uit onderzoek bleek immers dat 62 procent van de inwoners tussen 18 en 24 het verdrag afkeurde, dat is meer dan tien procent boven het gemiddelde.

Volgens Joe Hennon, woordvoerder van de Commissie, zal de campagne niet zozeer gericht zijn op het tweede referendum, maar moet ze op langere termijn iets doen aan het gebrek aan kennis over de EU in Ierland. Met de campagne reageert de Commissie op een rapport van het Ierse parlement, dat stelde dat de Europese instellingen te weinig aandacht hebben voor de uitleg achter de Europese wetten en beslissingen.

Achterdocht

De Ieren hebben verschillende problemen met het Verdrag van Lissabon, dat ze onder meer als een bedreiging voor hun militaire autoriteit zien. Het verdrag bepaalt immers dat elke lidstaat een andere lidstaat ter hulp moet schieten als die aangevallen wordt. Elke lidstaat moet ook de defensie-uitgaven opkrikken, zonder gelijkaardige bepalingen voor de gezondheidszorg, onderwijs of sociale voorzieningen.

De Ierse tegenstanders van het Verdrag vinden het oneerlijk dat er een tweede referendum georganiseerd wordt. Bovendien geven de Ierse media veel meer aandacht aan argumenten van het pro-kamp, zegt Michael Youlton van de Campaign Against the EU Constitution. Uit onderzoek van zijn organisatie zou blijken dat 70 procent van het nieuws over het nieuwe referendum gaat over argumenten van voorstanders van het Verdrag, en amper 30 procent over de argumenten van de tegenstanders. “Er zijn een hele hoop maatregelen om de zendtijd van de tegenstanders te beperken”, zegt Youlton. “De voorstanders zullen alles doen wat in hun macht ligt. We denken dat we nog een tweede keer kunnen winnen, maar het is oneerlijk dat we dit tweede referendum hebben.”