Garage Swap: overbodige parkings vervangen door deelmobiliteit

Baanbreker

Lokaal inzetten op duurzame mobiliteit en energie met de middelen die normaal gebruikt worden om (lege) parkeerplaatsen te bouwen, dat is de Garage Swap. Het project wil het budget voor een aantal parkeergarages ‘swappen’ voor duurzame investeringen. Zo probeert Garage Swap een versnelling in de deelmobiliteit teweeg te brengen met een creatieve ingreep op het kruispunt van publieke en private belangen. 

  • M.Minderhoud (CC BY-SA 3.0) Projectontwikkelaars krijgen ondergrondse parkeerplaatsen almaar moeilijker verkocht. M.Minderhoud (CC BY-SA 3.0)
  • © Kris Moonen Kris Moonen: De CO²-uitstoot door vervoer moet drastisch worden teruggedrongen © Kris Moonen
  • © Garage Swap Het project wil geld voor parkeergarages herinvesteren in duurzame alternatieven. © Garage Swap

Vandaag legt stedenbouwkundige regelgeving projectontwikkelaars op om bij elke nieuwbouw een aantal parkeerplaatsen te bouwen. Bij de nieuwbouw van appartementen gaat het meestal over dure ondergrondse parkeergarages. Lokale overheden willen op die manier vermijden dat de parkeerdruk in omliggende straten of publieke domein toeneemt. Dus moeten ondergrondse parkings gebouwd worden wat de parkeerdruk misschien verlicht maar zeker niet de autoverkeersdruk. Het project Garage Swap richt zijn pijlen op deze patstelling. Op hun website staat te lezen: ‘De kernidee van Garage Swap is om de kostprijs van ondergrondse parkeergarages bij nieuwbouwprojecten te ruilen voor een startbudget dat duurzame deelmobiliteit en duurzame energie versnelt.’

Overtolige parkeergarages

Kris Moonen, projectcoördinator, verduidelijkt: ‘Door de huidige regelgeving moeten projectontwikkelaars per wooneenheid één, tot soms twee parkeerplaatsen voorzien. Mits voldoende alternatieven, denken we dat niet iedereen meerdere auto’s wil bezitten. Daarnaast zien we veel lokale initiatieven die actie ondernemen op gebied van deelmobiliteit, klimaat en duurzame energie. Wij spelen daarop in.’

Volgens Bond Beter Leefmilieu bedraagt de kostprijs van een ondergrondse parkeergarage gemiddeld 22.500 euro. Garage Swap wil dat geld herinvesteren in duurzamere oplossingen.

Moonen vervolgt: ‘We willen twee vliegen in een klap slaan. Het beschikbare budget wordt grotendeels geïnvesteerd in duurzame mobiliteit enerzijds en een saldo in duurzame energie anderzijds. Die duurzame mobiliteit zijn bijvoorbeeld deelauto’s en deelfietsen, die gebruikt worden door meerdere gezinnen als aanvulling op het openbaar vervoer. Bij duurzame energie moet je denken aan wind-, zon- en energiebesparingsprojecten die ook tal van energiecoöperaties opzetten’

Win-win-win

Garage Swap biedt voordelen aan de drie belanghebbende actoren: de projectontwikkelaars, de gemeentebesturen en de burgers. Het project probeert voor elk van die drie betrokken partijen een aanlokkelijk voorstel te doen.

‘Vanuit onze contacten met projectontwikkelaars merken we dat er inderdaad een overaanbod is aan parkeerplaatsen. Naargelang de specifieke context, blijft vaak een aantal plaatsen over die zij niet of steeds moeilijker verkocht krijgen’, vertelt Moonen. ‘Voor hen is het dan aantrekkelijk om minder parkeerplaatsen te mogen bouwen en het oorspronkelijke budget te investeren in duurzame projecten met een duidelijke meerwaarde voor de toekomstige bewoners van hun project.’

‘De gemeentebesturen zijn een tweede en belangrijke actor. Zij moeten immers de uitzondering verlenen waardoor minder parkeerplaatsen kunnen worden gebouwd. Door energie en mobiliteit te presenteren als gemeenschappelijke goederen waar de hele gemeenschap vruchten van plukt, sluit dit ook aan bij tal van maatschappelijke beleidsambities’, aldus Moonen.

‘Omwonenden zijn vaak bang voor een toenemende parkeer- en verkeersdruk en Garage Swap wil die vrees weghalen.’

Ook voor burgers moet het project meer voordelen opleveren. Moonen legt uit dat het de bedoeling is dat zowel omwonenden als toekomstige bewoners profiteren van Garage Swap.

‘Buurtbewoners staan dikwijls argwanend tegenover nieuwe bouwprojecten in hun wijk. Wij trachten om ook hen te betrekken in het project. Omwonenden zijn vaak bang voor een toenemende parkeer- en verkeersdruk en ons project kan die vrees weghalen.’

Bewoners die opteren voor een deelauto komen goedkoper uit. Bond Beter Leefmilieu becijferde dat een deelauto jaarlijks 1.000 tot 3.000 euro bespaart voor een gezin. Daarnaast zorgt deelmobiliteit ervoor dat vervoer veel efficiënter gebruikt kan worden. Cijfers tonen dat auto’s 95 procent van de tijd geparkeerd staan. Deelmobiliteit kan daar iets aan veranderen.

Op maat van de bewoners

De rol van Garage Swap zelf is die van dienstverlener. Garage Swap faciliteert tussen de verschillende partijen, brengt unieke kennis samen en organiseert de lokale oplossingen doorheen alle fases van een bouwproject . Moonen: ‘Door de samenwerking met de verschillende Garage Swap partners bieden we een allesomvattende oplossing. Bond Beter Leefmilieu en Autodelen.net bieden expertise over duurzame deelmobiliteit en wijkparticipatie organisatie en beleidsadvies, BUUR werkt op stadsontwerp, strategische en ruimtelijk planning, terwijl Ecopower en Coopkracht gespecialiseerd zijn in duurzame energie en burgercoöperaties.’

‘Door al die kennis te bundelen, stellen wij duurzame investeringen op maat van bewoners voor. Dat gebeurt natuurlijk in nauw overleg met en op initiatief van diezelfde bewoners.’

Lokaal

Moonen hamert op de noodzaak van lokale initiatieven als Garage Swap: ‘Op vlak van duurzame mobiliteit en infrastructuur is er nog heel wat werk aan de winkel. De CO²-uitstoot door vervoer en ons patrimonium moet drastisch worden teruggedrongen. Naast de Wetstraat, kan ook de Dorpsstraat actie ondernemen.’

Garage Swap heeft sinds april groen licht gekregen als klimaatproject van de Provincie Vlaams-Brabant en werkt aan de opstart van de eerste projecten.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3030   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 3030  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.