Zoekmachines en videoplatformen zijn allesbehalve objectief in hun ranking

Werkt het internet discriminatie in de hand?

© Felix Ysenbaert

 

De Afro-Amerikaanse mediaprofessor Safiya Umoja Noble begon in 2010 onraad te ruiken toen ze op Google toevallig de zoekterm ‘black girls’ had ingetypt om haar nichtjes een middagje te entertainen. Ze schrok van de grote hoeveelheid porno waarop ze stootte. Waarom stonden net deze resultaten bovenaan? Was dit nu het meest representatieve beeld van zwarte meisjes?

Sakina Elkayouhi is een Nederlands-Marokkaanse journaliste in Brussel en communicatiewetenschapster. Ze publiceert voor Nederlandse en Vlaamse media over jongeren, inclusie, popcultuur, social influence en sociale media.

Eenzelfde patroon zag Noble ook terugkomen bij de representatie van andere vrouwen van kleur en gemarginaliseerde groepen, zoals seksuele minderheden en jongeren met biculturele achtergrond. In haar boek Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism (2018) gaat ze op zoek naar welke systemen daar achter zitten.

‘Sommige ontwikkelaars van zoekalgoritmes willen openlijk seksistische en racistische attitudes promoten.’

Veel ligt natuurlijk aan de algoritmes die onze dagelijkse cultuur, doen en laten bepalen. Of je een video bekijkt op YouTube, een nieuwe serie getipt krijgt door Netflix of een transactie doet bij de bank: steeds zijn achter de schermen diezelfde sets van voorgeprogrammeerde regels en instructies aan het werk.

Op efficiënte wijze regelen ze het verkeer tussen jouw input en de output van het systeem, maar soms kunnen ze de bal ook volledig misslaan. Als voorgeprogrammeerde formules houden algoritmes nu eenmaal geen rekening met de context. Net daarom roepen ze al langer ethische vragen op over privacy en neutraliteit. De discriminerende zoekresultaten die Noble aantrof, versterken die scepsis alleen maar. Waren ze louter toeval?

De illusie van een democratisch internet

Hoewel Google zijn algoritmes sindsdien heeft aangepast, blijft de techgigant volgens Noble racistische en seksistische ideeën in de samenleving in stand houden. Deels gebeurt dat min of meer onbewust, als gevolg van vooroordelen bij de ontwikkelaars of van de gebrekkige inclusie in hun teams.

Tegelijk ziet Noble ook bewuste manipulatie van algoritmes. ‘Sommige ontwikkelaars van zoekalgoritmes willen openlijk seksistische en racistische attitudes promoten, terwijl wij veronderstellen dat diezelfde werknemers “neutrale” en “objectieve” selectietools ontwikkelen.’

Ook zorgt Search Engine Optimalisation (SEO) ervoor dat bepaalde websites bewust bovenaan gehouden worden, ten voordele van Google’s eigen commerciële gewin of dat van zijn adverteerders. Natuurlijk weet Noble ook wel dat Google geen instituut voor gratis onderzoek is maar een commerciële speler in de business van informatie-optimalisatie. En waar op het internet een service gratis is, is de kans groot dat jijzelf het product bent.

Dat er zo geld verdiend kan worden met allerlei discriminerende denkbeelden, maakt van het idee van een democratisch en pluriform internet slechts een illusie, zo besluit de mediaonderzoekster. Daarmee snijdt Algorithms of Oppression een interessante discussie aan: de maakbaarheid van een eerlijke, inclusieve informatiesamenleving. Waar te beginnen?

Bonding & bridging

YouTube werkt rechtse radicalisering in de hand. Je krijgt vaak filmpjes aangeboden die net iets extremer zijn dan wat je opzoekt.

Een sleutel lijken sociale netwerken, aangezien zij fungeren als een dwarsdoorsnede van de samenleving. Het is de plek waar Jan met de pet samenkomt met de geitenwollensokkenparade, de doemdenkers, de cyberimams, cultuurpessimisten, internet warriors, trollen, hipsters, mipstersz, klimaatontkenners, helicopter mums, links, rechts, publieke figuren, influencers en andere instagramsletten.

Ziedaar meteen ook het probleem: sociale netwerken bieden een extreem uitvergrote versie van gefragmenteerde identiteiten. Online toont zich onze eigentijdse, aandachtsgeile egocultuur als onder een vergrootglas. We zijn er meer verbonden dan ooit, maar tegelijk staan we er als samenleving ook veel verder van elkaar af.

Dat komt omdat de algoritmes van sociale media er net op ingesteld zijn om zogenaamde filterbubbels te creëren. Ze versterken onze hypergevoeligheid voor likes en hypes en doen vooral extreme meningen de bovenhand halen.

Zo bleek uit een recent onderzoek van de Nederlandse krant De Volkskrant en het online journalistiek platform De Correspondent hoe YouTube rechtse radicalisering in de hand werkt. Het algoritme dat de aanbevelingen doet voor nieuwe video’s speelt daar een grote rol in. Op het broadcastplatform krijgen gebruikers vaak filmpjes aanbevolen die net iets extremer zijn dan wat ze zelf hebben opgezocht.

Toch kan YouTube ook werken als een democratisch en pluriform medium. Neem de kracht van het platform om gemarginaliseerde individuen samen te brengen in een collectieve strijd voor zichtbaarheid in het publiek domein (‘bonding’). Tegelijkertijd is het ook de plek waar mensen uit diverse gemeenschappen en met uiteenlopende wereldbeelden elkaar treffen door een gedeelde interesse zoals een celebrity of een hobby (‘bridging’).

Dat onderstreept ook Noble in Algorithms of Oppression voor wat betreft Afro-Amerikaanse jongeren: ze zijn lang niet alleen het passieve slachtoffer van bevoordeelde algoritmes, maar ook early adopters. Ze zoeken elkaar online op, creëren content en delen hun verhalen om samen hun stem te laten horen.

YouTubers kraken de spelregels

Zo deed ik zelf drie jaar geleden voor mijn masterscriptie een onderzoek naar de rol van bekende diverse YouTubers in het debat over een inclusievere media-industrie. Wat al die jongeren gemeen hadden, was hun diverse achtergrond en hun kijk op YouTube als een manier om ‘hun eigen ding te doen’. Ofwel ging het hen om een passie of hobby die ze met een breder publiek wilden delen, ofwel hadden ze een eigen kanaal geopend uit ergernis over de mainstream media, waar ze zich niet door aangesproken voelden.

Diverse jongeren leerden al doende het systeem te ontcijferen dat hen zou kunnen discrimineren, en terug te vechten met koekjes van eigen deeg.

Via trial-and-error leerden deze jongeren om als mediamaker een publiek op te bouwen en je content ook buiten YouTube zichtbaar te maken. Tegelijk gingen ze beseffen dat talent en populariteit ook niet alles zijn. Net als in de tv-industrie gelden ook online (onuitgesproken) spelregels die iemand kunnen kraken of maken, waaronder precies die bevooroordeelde algoritmes.

Maar door ervaringen uit te wisselen ontwikkelden ze trucjes om hun werk het beste te verspreiden. Ze leerden het systeem manipuleren door in te spelen op populaire onderwerpen, elkaars content te delen of bepaalde keywords te gebruiken. Door die actieve vorm van online cultuurparticipatie lijken deze jongeren zelfs meer digitaal geletterd dan hun witte leeftijdsgenoten. Al doende leerden ze het systeem te ontcijferen dat hen zou kunnen discrimineren, en als het ware met koekjes van eigen deeg terug te vechten.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we bevooroordeelde algoritmes, zoals Noble ze schetst, moeten bagatelliseren. Sterker nog: omdat de virtuele en reële wereld tegenwoordig zo sterk in elkaar overvloeien, beperken ze zich zeker niet alleen tot de online cultuur. Ze zijn deel van één tijdgeest.

Daarom moeten oplossingen gezocht worden in een multidisciplinaire aanpak. In tijden waarin online de grenzen tussen maker, consument en distributeur vervaagd zijn, is een mentaliteitswijziging nodig. Het is niet ‘zij, de media’, maar ‘wij, de media’. We dragen een collectieve verantwoordelijkheid voor meer onbevooroordeelde algoritmes.

Eerlijke algoritmes?

Concrete aanbevelingen geeft Sennay Ghebreab, een Nederlandse neuro-informaticus en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, in een interview met OneWorld, een Nederlands (online) magazine. Als data representatief moeten worden voor álle bevolkingsgroepen, zegt hij, hebben we allereerst nieuwe formules nodig.

En daarvoor moeten alle vooroordelen in historische data opgespoord en gecorrigeerd worden. Tegelijk benadrukt Ghebreab dat ook alle verantwoordelijken voor die formules (makers, gebruikers én toezichthouders) in alle opzichten divers horen te zijn qua kleur, gender en achtergrond.

Om iederéén meer inzicht te bieden in de werking van algoritmes en artificiële intelligentie, heeft vooral het onderwijs een belangrijke rol te spelen. In Nederland worden er eindelijk stappen genomen om digitale geletterdheid en burgerschap als verplichte leervakken op te nemen in het basis- en voortgezet onderwijs. Maar ook initiatieven vanuit de basis zijn belangrijk. Terwijl het nu meestal overheidsinstanties zijn die data verzamelen, zijn dringend meer eigen verhalen uit onderbelichte gemeenschappen nodig.

© Felix Ysenbaert

 

Algoritmes zijn de toekomst, maar innovatie zonder inclusie en transparantie werken ze uitbuiting in de hand.

Een goed voorbeeld is het Brusselse initiatief MolenGeek. Dat werd vier jaar geleden door Julie Foulon en Ibrahim Oussari opgestart als een start-up om digitale skills te leren aan jongeren uit kansarme gezinnen en moeilijke wijken. Intussen is MolenGeek een volwaardige programmeerschool, bedrijfscentrum én broedmachine voor start-up en nieuw talent.

Ten slotte is het is ook aan de overheid om de transparantie, eerlijkheid en betrouwbaarheid van algoritmes te waarborgen. Want in een wereld vol fake news geldt meer dan ooit dat correcte informatie macht is. Dat vereist dat we veel beter gaan waken over de blinde vlekken in de techniek van sociale netwerken. Want algoritmes zijn de toekomst, maar innovatie zonder inclusie en transparantie werkt uitbuiting in de hand.

Het is daarom belangrijk iedereen mee op de kar te krijgen. Welke input geeft welke uitkomst? Welke normen en waarden brengt dat met zich mee? Wie zit er achter de (programmeer)knoppen, waarom en met welk doel?

We zijn collectief verantwoordelijk om te streven naar correcte informatie. Informatie is een publiek goed en brengt zowel rechten als plichten met zich mee, voor ons allemaal. Niet alleen voor de happy few in Silicon Valley.

Dit artikel verscheen in het meest recente nummer van rekto:verso en op rektoverso.be.

Algorithms of Oppression. How Search Engines Reinforce Racism van Safiya Umoja Noble verscheen bij NYU Press, 256 p., ISBN 9781479837243

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift