Nederlandse banken geven miljoenen uit aan lobbyen

De grote Nederlandse banken geven miljoenen euro’s uit aan lobbyen. Vaak zijn ze niet transparant over de activiteiten, staat in een nieuw rapport van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO).

  • FaceMePLS CC BY 2.0 FaceMePLS CC BY 2.0

De banken lobbyen via hun eigen kanalen, via belangenorganisaties als de Vereniging Nederlandse Banken (VNB) en lobbyorganisaties in Nederland, de Europese Unie en wereldwijd, zegt de SOMO in het rapport A structural problem in the shadows – Lobbying by banks in The Netherlands.

‘Banken hebben direct toegang tot ministerie van Financiën, burgers kunnen moeilijk achterhalen wie over wetsvoorstellen beslist.’

‘De krachtige lobby van de Nederlandse banken is weinig zichtbaar in Nederland of in de EU, waar de meeste financiële wetten worden gemaakt.

Daardoor wegen de bankenbelangen te veel door, ten koste van maatschappelijke belangen’, stelt onderzoeker Myriam Vander Stichele.

‘Er is een enorme scheefgroei tussen de mate waarin banken direct toegang hebben tot het ministerie van Financiën, en burgers die maar moeilijk kunnen achterhalen wie, wanneer, over welke wetsvoorstellen beslist.’

Duidelijk is volgens Vander Stichele dat de grote banken ING, ABN AMRO en Rabobank hun stem veel beter kunnen laten horen bij het ministerie van Financiën, dan de kleinere banken Triodos Bank, SNS Bank en ASN Bank.

ING spant de kroon

‘ING spant de kroon met een eigen lobby unit van 17 medewerkers, met daarnaast vele anderen die aan de lobbystandpunten meewerken. De bank is lid van 38 financiële lobbyorganisaties, en besteedt minstens 400.000 euro aan vertegenwoordiging in Brussel bij Europese instellingen.

‘ING geeft jaarlijks ongeveer drie miljoen euro uit aan lidmaatschap van belangenorganisatie’

De bank geeft jaarlijks ongeveer drie miljoen euro uit aan lidmaatschap van de VNB’, aldus Vander Stichele.

Omdat de lobby onevenwichtig en niet transparant is, riskeert de overheid volgens de onderzoekster dat ze het belang van de burger onvoldoende meeweegt.

‘Een situatie die beschouwd wordt als een oorzaak van de financiële crisis in 2008.’

‘Lobby door grote banken is een maatschappelijk en structureel probleem. Wij denken dat bindende maatregelen nodig zijn om de transparantie te vergroten en ervoor te zorgen dat verschillende stemmen gehoord worden bij het opstellen van nieuwe wetgeving’, aldus Vander Stichele.

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift