‘Olympische Spelen veroorzaken meer mensenrechtenschendingen in China’

Nieuws

‘Olympische Spelen veroorzaken meer mensenrechtenschendingen in China’

‘Olympische Spelen veroorzaken meer mensenrechtenschendingen in China’
‘Olympische Spelen veroorzaken meer mensenrechtenschendingen in China’

08 augustus 2008

Terwijl de ogen van de wereld gericht zijn op de openingceremonie van de Olympische Spelen in Peking, hebben zo’n 300 leden van de Tibetaanse gemeenschap en de Vrienden van Tibet in Brussel betoogd tegen de mensenrechtenschendingen in China. Volgens de activisten zal de repressie die werd aangeschroefd voor de Spelen achteraf worden verdergezet.

De betogers verzamelden vrijdagmiddag voor de gebouwen van de Europese Commissie om van daaruit naar de Chinese ambassade te trekken. Met slogans als ‘Tibet to the Tibetans’, ‘stop killing in Tibet’ en ‘EU wake up’ vroegen ze aandacht voor de situatie in China.

Verboden verhalen

Volgens organisator Inge Hermans van vzw Vrienden van Tibet is de repressie in China nog nooit zo hard geweest als in aanloop naar de Olympische Spelen. ‘Het Tibetaanse plateau is hermetisch afgesloten, boeddhistische kloosters zijn bezet en iedereen die het gewaagd heeft iets te zeggen over minderheden als de Tibetanen of de Uyguren heeft huisarrest.’
Een actievoerder met een ‘free Tibet’-shirt, die liever anoniem blijft, bevestigt de situatie: ‘Er is op dit moment geen bewegingsvrijheid in Tibet. Mijn familie kan niet weg uit de regio. Ik ben zelf politiek vluchteling in België. Ik was monnik, maar ik mocht geen boeken van de Dalai Lama lezen. Daarom ben ik naar hier gekomen. Maar nog ben ik niet vrij. Als mijn verhaal in de krant komt en de Chinese autoriteiten herkennen mij, durf ik niet voorspellen wat er met mijn familie gebeurt.’
De druk die de internationale gemeenschap heeft uitgeoefend, volstaat niet volgens de monnik. Hij vreest dat de problemen na de Spelen des te groter zullen zijn. Zijn standpunt wordt door velen gedeeld.

Paard van Troje

Hermans: ‘Wij hoopten dat de Spelen zo’n beetje een paard van Troje zouden zijn. Voor een stuk is dat zo geweest – er zijn veel mistoestanden aangeklaagd en er is een grotere bewustwording gekomen – maar als de repressie na de Spelen even hard blijft als nu, hebben ze een achteruitgang betekend.’
De betogers vragen niet alleen respect voor de rechten van de Tibetanen, maar hebben ook eisen op het vlak van economie en ecologie. Hermans: ‘Wij roepen politici en industriëlen op om ethisch handel te drijven. Als hier aandacht is voor sociale rechten en milieu, moet je niet samenwerken met een land als China waar arbeidsvoorwaarden niet bestaan en nucleair afval wordt gedumpt in Tibet.’

Meer info: http://www.vriendenvantibet.be/
                 www.phayul.com
                 http://www.rtycbelgium.org/