Ook Canadese gletsjers doen zeespiegel stijgen

Naast het poolijs en de ijskap op Groenland blijken ook de Canadese gletsjers een steeds grotere bijdrage te leveren aan de stijgende zeespiegel. Het afsmelten van de gletsjers groeide in tien jaar tijd met 900 procent.

  • Pascal CC BY 2.0 Jasper National Park: Mount Edith Cavell Pascal CC BY 2.0

Bij de stijgende zeespiegel als gevolg van de klimaatverandering ligt de focus doorgaans op de smeltende poolkappen en Groenland.

Maar, stellen glaciologen van de University of California Irvine, ook de Canadese gletsjers verliezen nu zoveel ijs dat ze een aanzienlijke bijdrage leveren aan de stijging van het zeeniveau.

Canada is goed voor een kwart van het ijsvolume in het noordpoolgebied. Maar tussen 2005 en 2015 daalde dat volume aanzienlijk.

Het volume smeltwater van de ijskappen en gletsjers op de Queen Elizabeth Islands, het meest noordelijke deel van Canada, steeg van iets meer dan 3 gigaton naar 30 gigaton per jaar.

Smeltwater

De onderzoekers gebruikten satellietdata en een regionaal klimaatmodel om de balans tussen smeltend en aangroeiend ijs in kaart te brengen.

‘We stelden vast dat smeltwater nu een grote bijdrage levert aan het volumeverlies van de ijsvelden in recente jaren’

Ze concluderen daaruit dat het verlies van ijs tot 2005 vooral veroorzaakt werd door het afkalven van gletsjers in de zee (52 procent).

Smeltwater aan de oppervlakte was goed voor 48 procent. Maar in de voorbije jaren is die balans helemaal verschoven.

Door de gestage opwarming van de atmosfeer smelt er nu veel meer ijs aan de oppervlakte van de gletsjers, en is smeltwater nu goed voor 90 procent van het verlies aan volume.

‘We stelden vast dat smeltwater nu een grote bijdrage levert aan het volumeverlies van de ijsvelden in recente jaren’, zegt hoofdauteur Romain Millan van het Department of Earth System Science aan de UCI.

‘Naarmate de aanhoudende en snelle opwarming van het Noordpoolgebied zich doorzet, zal dat verlies nog aanzienlijk toenemen in de komende decennia.’

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift