Palestijnse empowerment op Israëlische scholen

Baanbreker

Geen gelijke kansen zonder evenwaardig onderwijs. Zo denkt de Arabisch-Israëlische professor Dalia Fadila er alleszins over. Fadila richtte in 2008 de Q-scholen op, betaalbare privéscholen die Arabische jongeren in Israël klaarstomen voor universitaire studies. Haar doel? Palestijnse jongeren empoweren.

  • Public Domain 'Momenteel overstijgt de vraag het aantal beschikbare plaatsen, omdat er geen fondsen zijn om uit te breiden.’ Public Domain

Slechts 10 procent van de Arabische jongeren in Israël die afstuderen van het secundair onderwijs stroomt door naar een universitaire opleiding.

‘Vele Arabische jongeren zien zichzelf als ongeschikt voor een universitaire opleiding, meent Arabisch-Israëlische professor Fadila. Er is bijgevolg geen echte leermentaliteit in de Arabische gemeenschap.’

Professor Fadila schrijft deze houding toe aan de ondermaatse kwaliteit van het openbare Arabische onderwijs in Israël. Nauwelijks acht procent van het Israëlisch onderwijsbudget wordt toegekend aan Arabische scholen terwijl ruim een vijfde van de Israëlische bevolking Arabisch is.

Evenwaardig onderwijs voor waardig werk

Zolang het openbaar onderwijs voor Arabisch-Israëli te wensen overlaat, bieden de Q-scholen een tijdelijk antwoord.

Daarom richtte Fadila de Q-scholen op. De eerste Q-school zag het licht in Tira, een Arabische stad in het hartje van Israël. ‘Tira is een conservatieve stad met een grote moslimgemeenschap’, licht Fadila toe.

Het is ook een heel arme stad met een lage tewerkstellingsgraad. De werkloosheid in Israël ligt over het algemeen heel wat hoger bij Arabieren dan bij de Joodse bevolking, vooral in de tertiaire sector.

Vooral bij vrouwen is de sociaaleconomische kloof gapend. ‘80 procent van de Arabisch-Israëlische vrouwen is niet actief op de arbeidsmarkt, de verhouding is omgekeerd evenredig bij de Joods-Israëlische’, vertelt Fadila.

Zijn privéscholen zoals de Q-scholen dan de oplossing? Zolang het openbaar onderwijs voor Arabisch-Israëli te wensen overlaat, bieden de Q-scholen een tijdelijk antwoord. Het spreekt voor zich dat de kostprijs van privéscholen gericht op de Arabische gemeenschap niet hoog mag zijn, de helft van de Arabische Israëli leeft namelijk onder de armoedegrens.

‘Q-scholen zijn betaalbaar. We hebben het inschrijvingsgeld aangepast aan de sociaaleconomische realiteit’, vertelt initiatiefneemster. ‘Daarenboven nemen we de specifieke omstandigheden in overweging en kennen beurzen toe aan leerlingen uit de meest achtergestelde gezinnen. Ongeveer de helft van onze leerlingen krijgt een beurs en/of een aanzienlijke vermindering van het inschrijvingsgeld.’

Conflictueuze identiteit, culturele verrijking

‘Als Arabieren in Israël balanceren we tussen complexe identiteiten: Palestijn, Arabier, Moslim, én als volwaardig burger van Israël.’

Engels is de voertaal op de Q-school, omdat een gedegen kennis van deze taal de kans op een (internationale) carrière verhoogt. Dat is echter niet het enige wat de Q-scholen onderscheidt van het openbaar Arabisch onderwijs in Israël.

De lessen zijn gericht op het ontwikkelen van communicatie- en leiderschapsvaardigheden, iets wat weinig aan bod komt in het openbaar onderwijs.

‘Ook schenken we bijzondere aandacht aan de culturele identiteit’, zegt Fadila. ‘Als Arabieren in Israël balanceren we tussen complexe identiteiten: we willen aanvaard worden als Palestijn, Arabier, Moslim, én als volwaardig burger van Israël.’

Hierin spelen de programma’s met de joodse scholen in Israël een belangrijke rol, meent Fadila. ‘Zo nemen onze scholieren deel aan het het internationale gespreksplatform Model United Nations waarbij ze samenzitten met een joodse groep om globale kwesties te bespreken.’

Ook creativiteit en cultuur komen veel aan bod in de Q-scholen want zelfexpressie is een belangrijk onderdeel van identiteitsvorming’, leest de website. Zo organiseerden de Q-scholen onlangs een boekenbeurs om de kinderen meer leeslust te geven.

Stereotypen ontkrachten via schoolboeken

‘Israëlische schoolboeken schilderen Arabieren af als boeren, meestal met een ezel.’

Vooraleer Fadila de Q-scholen oprichtte, had ze al het idee om zelf didactisch materiaal te schrijven, omdat de officiële schoolboeken de Arabische gemeenschap onrecht aandoen. ‘In de geschiedenisboeken komt onze gemeenschap gewoonweg niet ter sprake’, zegt Fadila.

Israëlische schoolboeken schilderen Arabieren heel stereotiep af, ‘vaak wordt een Arabier als een boer voorgesteld, meestal met een ezel naast hem. Alsof we nog in de jaren ‘50 leven’, aldus professor Fadila.

‘Bovendien zijn de officiële schoolboeken allesbehalve genderbewust. De vrouwen in de boeken zijn altijd “de dochter van”, of “de vrouw van”, zonder een ware actor te zijn in de verhaaltjes. Ze worden afgebeeld als primitief, haast achterlijk”, vertelt Fadila. In de Q-schoolboeken gooide ze het over een volledig andere boeg. Zo heeft het vrouwelijk hoofdpersonage in het leerboek Engels een aktetas vast, om duidelijk te maken dat ze een carrièrevrouw is.

‘In m’n schoolboeken, ben ik een beetje een nieuwe realiteit aan het tekenen,’ vertelt Fadila. ‘Een toekomstige realiteit, noem ik het. Waar we naartoe zouden moeten evolueren.’

Grenzen aan de groei

Afgestudeerde leerlingen stromen door naar de beste Israëlische universiteiten enscoren hoger dan het gemiddelde.

Het Q-schoolsysteem boekt goede resultaten. Velen van de afgestudeerde leerlingen stromen door naar de beste Israëlische universiteiten. Ze scoren hoger op de toelatingsproeven dan het gemiddelde.

Bijgevolg neemt de populariteit van de Q-scholen toe en zijn ze sinds 2008 gestaag gegroeid. In 2015 studeerden 700 van de 2000 ingeschreven leerlingen af.

De scholen breiden ook uit naar andere (deels) Arabische steden in Israël, zoals Jeruzalem, maar ook in Amman, Jordanië en in Ramallah in de Palestijnse Gebieden zijn er nu Q-schooltjes.

‘Momenteel overstijgt de vraag het aantal beschikbare plaatsen, omdat er geen fondsen zijn om uit te breiden’, vertelt Fadila. De overheidssteun is nog erg beperkt, omdat de Israëlische overheid enkel de Q-kleuterschool erkent. Voor de overige financiering doen de Q-scholen beroep gedaan privésponsors en ngo’s.

‘We zijn steeds op zoek naar mogelijke partners’, besluit Fadila. ‘We willen blijven uitbreiden.’

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2938   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift