Rusland en China breken geen lans voor Gaza

Tot viermaal toe hebben de westerse leden van de Veiligheidsraad Rusland en China gedwongen om hun veto te gebruiken over Syrië. Nu kunnen beide landen met een resolutie over Gaza op de proppen komen, om zo de VS tot een veto te dwingen. Maar ze lijken niet bereid om het Westen over dit conflict openlijk uit te dagen.

  • CC Oxfam International "Hoewel er zowel in Syrië als in Israël sprake is van ernstige schendingen van de internationale mensenrechten, zou VN-actie tegen Israëls aanvallen op Gaza nog meer aangewezen zijn." CC Oxfam International

Terwijl de burgeroorlog in Syrië aan zijn vierde jaar bezig is, zijn de westerse landen in VN-Veiligheidsraad er niet in geslaagd om het doden van burgers te veroordelen, sancties op te leggen en de Syrische regering van oorlogsmisdaden te beschuldigen.

De VS, Frankrijk en Groot-Brittannië dwongen een stemming af over de vier resoluties, ondanks impliciete dreigementen van China en Rusland — als bondgenoten van de Syrische president Bashar Al-Assad — dat ze hun vetorecht zouden gebruiken.

De veto’s van Rusland en China werden scherp veroordeeld door mensenrechtenorganisaties, waaronder een coalitie van acht ngo’s. Ze noemen het laatste veto van Rusland en China een “beschamende illustratie van waarom het vetorecht bij massale wreedheden ingeperkt moet worden, als de Veiligheidsraad aan het VN-charter wil voldoen”.

Internationaal conflict

De vraag die nu een schaduw over de Verenigde Naties werpt, is waarom China en Rusland niet het voortouw nemen voor een nieuwe resolutie die de luchtbombardementen op burgers in Gaza veroordeelt en de Israëli’s beschuldigt van oorlogsmisdaden.

Zo’n resolutie zou zeker door minstens één van de westerse grootmachten in de Veiligheidsraad worden tegengehouden, zoals China en Rusland dat deden in het geval van Syrië. Maar dan zouden de westerse landen in het defensief zitten en zich moeten verantwoorden.

Stephen Zunes, hoogleraar politieke wetenschappen en coördinator van Midden-Oostenstudies aan de Universiteit van San Francisco, verklaart dat de VS erin geslaagd zijn actie vanuit de Veiligheidsraad tegen Israëlische aanvallen op burgers in stedelijke gebieden te blokkeren.

Hoewel er in beide gevallen - Syrië en Israël - sprake is van ernstige schendingen van de internationale mensenrechten, zou VN-actie tegen Israëls aanvallen op Gaza nog meer aangewezen zijn. “Het is eerder een internationaal conflict dan een burgeroorlog”, zegt Zunes.

“Het valt moeilijk uit te leggen waarom de Veiligheidsraad niet bereid is om de VS te dwingen om de maatregel daadwerkelijk te vetoën, zoals de VS dat vier keer met Rusland en China heeft gedaan met betrekking tot Syrië”, aldus de expert.

Palestijnen staan geïsoleerd

Volgens Ian Williams, VN-correspondent en analist bij de denktank Foreign Policy in Focus, hebben de Palestijnen geen sponsors. “Zelfs de Russen en de Chinezen wegen de sterkte van de Israëlische lobby in de VS, en in toenemende mate in Europa, af en berekenen of het in hun voordeel is om Washington nog meer van zich te vervreemden.”

“Ze zien weinig diplomatieke, economische of politieke voordelen in het steunen van de Palestijnen, laat staan van Hamas. Daarom laten ze de wreedheden in Gaza passeren, terwijl ze protesteren bij mindere, en minder beredeneerde, misdaden elders”, vermoedt Williams. “Alleen verontwaardiging van de bevolking zal de arm van regeringen kunnen omdraaien, en de Franse regering weet dat: daarom hebben ze pro-Palestijnse betogingen verboden.”

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3068   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift