Visserij en landbouw zijn levensgevaarlijk geworden in Gaza

In totaal vijftien Palestijnse boeren en vissers zijn recentelijk getroffen door Israëlische kogels, terwijl ze hun brood probeerden te verdienen. Vissen en land bewerken zijn levensgevaarlijke activiteiten geworden.

Michael Loadenthal (CC by-nc-sa 2.0)

Gewapende kolonisten intimideren Palestijnse boeren die druiven aan het plukken zijn op hun stuk landbouwgrond aan de rand van een Israëlische nederzetting.

Vorige week waren drie Palestijnse vissers voor de kust van al-Sudaniyya, in het noorden van Gaza, het slachtoffer. De Israëlische zeemacht laat Gazaanse vissers niet verder dan drie zeemijl voor de kust uitvaren. Maar zelfs vissers in die zone zijn verwond of gedood door Israëlische kogels, of zagen hoe hun boten vernietigd of geconfisqueerd werden.

Omdat de meeste zandbanken verder in zee liggen, is de visserij in Gaza volledig ingestort en kunnen duizenden Gazanen hun families niet langer onderhouden.

Blokkade

Ook Gazaanse boeren met velden die liggen in de bufferzone van 500 meter tot 1 kilometer van de Israëlische grens, worden geregeld beschoten en verwond, soms zelfs gedood.

Gaza’s kreupele economie loopt nog meer schade op, doordat Israël de export naar twee van zijn belangrijkste afzetmarkten – de Westelijke Jordaanoever en Israël – inperkt.

Landbouw en de productie van goederen waren ooit de motor van de Gazaanse economie, tot Israël en Egypte een blokkade instelden.

Landbouw en de productie van goederen waren ooit de motor van de Gazaanse economie, tot Israël en Egypte een blokkade instelden. Na de oorlog tussen Hamas en Israël van vorig jaar, was een van de voorwaarden voor een staakt-het-vuren dat deze blokkade versoepeld zou worden. Israël laat nu de export van sommige goederen uit Gaza toe, maar dat is te weinig om de zieltogende economie er weer bovenop te helpen.

Analisten en waarnemers hebben al herhaaldelijk gewaarschuwd dat Israëls voortdurende beleg van Gaza de regio nog meer kan destabiliseren, met meer geweld en mogelijk een nieuwe oorlog tot gevolg.

Michael Loadenthal (CC by-nc-sa 2.0)

Palestijnse regering

‘Een jaar na het afbreken van de gesprekken tussen Israël en de Palestijnen, is er nog steeds geen politieke uitweg in zicht. Dat vacuüm vult zich snel met vijandelijkheid en geweld’, staat in een rapport van het Ad Hoc Liaison Comité, dat op 27 mei na een vergadering in Brussel werd vrijgegeven.

Het rapport beschrijft ook hoe het wegnemen of op zijn minst afbouwen van de Israëlische beperkingen op het vervoer van Palestijnen en hun goederen essentieel blijft voor Palestijnse economische groei.

Werkgelegenheid en economie in Gaza zouden een boost krijgen mocht Israël de blokkade versoepelen.

Werkgelegenheid en economie in Gaza zouden een boost krijgen mocht Israël de blokkade versoepelen, en mocht de privésector tegelijk versterkt worden. Deze zaken zouden op hun beurt de spanning verlagen en bijdragen aan de veiligheidsnoden van de Israëli’s.

Het onvermogen van Hamas en Israël om tot een overeenkomst te komen, wordt nog erger gemaakt door de patstelling binnen de Palestijnse eenheidsregering. Hamas en Fatah slagen er niet in om overeenstemming te bereiken over het gezamenlijk besturen van Gaza en de Westoever.

De rivaliteit tussen deze twee kampen heeft de internationale hulp vertraagd, terwijl juist die hulp de enige mogelijkheid is voor wederopbouw, ontwikkeling en economische groei in Gaza.

Bedoeïenen

Intussen gaat Israël door met zijn plannen om duizenden bedoeïenen op de Westelijke Jordaanoever en in Israël te verhuizen. Het krijgt daarvoor groen licht van het Israëlische hooggerechtshof. De meeste van deze bedoeïenen wonen ten oosten Jeruzalem. Ze zullen met geweld “geherhuisvest” worden.

De bedoeïenen ten oosten van Jeruzalem zullen met geweld “geherhuisvest” worden.

Ze zouden gebouwen en infrastructuur hebben gezet zonder vergunning. Maar in zone C, dat 60 procent van de Westoever omvat, hebben de Israëlische autoriteiten maar zeer weinig vergunningen uitgegeven, omdat het land is toegewezen voor de uitbreiding van Israëlische nederzettingen.

‘De bedoeïenen en herders riskeren een gedwongen overplaatsing. Dat is een ernstige schendig van de Vierde Geneefse Conventie, en van verschillende mensenrechtenschendingen’, verklaarde VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon.

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift