Voorzichtig optimisme voor Kivu

Nieuws

Voorzichtig optimisme voor Kivu

18 februari 2009

Radio Okapi meldde gisteren dat Christophe Bahirirusa, kaderlid van de Forces Démocratique pour la Libération du Rwanda (FDLR), zich op vrijwillige basis had overgegeven aan de VN-vredesmacht in Noord-Kivu.

De FDLR is een Rwandese Hutu-rebellenbeweging, die zich na de genocide in 1994 in de Congolese provincie Noord-Kivu heeft gevestigd en er sindsdien de plaatselijke bevolking gijzelt.
Op 20 januari 2009 sloegen de Congolese en de Rwandese regeringen echter de handen in mekaar om manu militari een eind te maken aan deze destabiliserende kracht in de regio. Uit de aanhoudingen van tal van FDLR’ers, waaronder Bahirirusa, blijkt dat het bondgenootschap resultaten boekt.
Stelselmatig beginnen ook de Rwandese burgers, die destijds het eigen land voor het geweld waren ontvlucht en door de FDLR werden gegijzeld, huiswaarts te keren. Hun totale aantal wordt geschat op een 50.000-tal. Sinds de aanvang van het gezamenlijke offensief zijn volgens het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR) honderden vluchtelingen opgedoken die geïsoleerd leefden in Oost-Congo. De repatriëring van deze Rwandezen zal worden begeleid door de VN.

Represailles

Toch mogen deze recente ontwikkelingen in het conflictgebied niet kritiekloos worden toegejuicht. De neutralisering van de FDLR is nog lang niet voltooid en de rebellenbeweging dreigt met represailles tegen burgers die meewerken met de Congolees-Rwandese alliantie.
Evenmin vanzelfsprekend is de terugkeer van de ontheemde Rwandezen naar hun thuisland. In vele gevallen betreft het gezinnen die gebroken zijn door jaren van aanhoudend geweld en ontberingen. Bovendien zullen velen hun destijds achtergelaten huizen afgebrand aantreffen. Het hernemen van hun vroegere levens zal dus niet probleemloos verlopen.

Nieuwe boost

Toch hebben de recente ontwikkelingen in beide Kivu’s het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) doen beslissen hulpgoederen te sturen om de plaatselijke landbouw een nieuwe boost te geven. Met name gaat het om zaden en werktuigen. Het ICRC zal hierbij samenwerken met het Rode Kruis van de DRC. De voorziene hulp wil 60.000 mensen – Congolezen zowel als in Congo verblijvende Rwandezen – in staat stellen om de landbouwproductie te hernemen teneinde hun voedselvoorziening te verbeteren.
Terzelfdertijd wil de ICRC in samenwerking met het Wereld Voedselprogramma voedsel uitdelen aan deze families voor de voorziening in hun levensbehoeften tot aan de volgende oogst. Daarnaast is er ook aandacht voor verbeterde toegang tot de landbouwgebieden en de markt.
Ook de Food and Agriculture Organisation van de VN (FAO) plant grootschalige hulpverlening aan vier Centraal-Afrikaanse landen, waaronder de DRC. Dit zal worden geconcretiseerd in twee projecten. Het eerste wil een antwoord bieden op de plotselinge stijging van de voedselprijzen in de regio. Het tweede project, dat steun beoogt aan 39.000 huishoudens in post-conflictzones in de DRC en waarvoor 2 miljoen euro wordt uitgetrokken, zal volledig worden gefinancierd door België.
Veel blijft uiteraard afhangen van hoe de situatie, die nog heel onzeker blijft, verder zal evolueren. De belangrijkste punten blijven vooralsnog de veiligheid en de humanitaire voorzieningen.