Waarom België het meest geglobaliseerde land ter wereld is

Nieuws

Waarom België het meest geglobaliseerde land ter wereld is

Waarom België het meest geglobaliseerde land ter wereld is
Waarom België het meest geglobaliseerde land ter wereld is

29 januari 2009

België mag zichzelf het meest geglobaliseerde land ter wereld noemen, zo blijkt uit de KOF-index 2009. De index meet aan de hand van 25 variabelen de mate van integratie van een land in de globale economie. MO*hoofdredacteur Gie Goris geeft tekst en uitleg aan Siska Schoeters op Studio Brussel.

Wat betekent dat eigenlijk, het meest geglobaliseerde land?
Gie Goris: Het wordt gemeten aan de hand van een 25-tal factoren, een poging om te zien op welke manier een bepaald land geïntegreerd is in de rest van de wereld: economisch, politiek of sociaal.
En hier gaat het om economische integratie?
Nee, de eerste plaats voor België op die index is een optelling van die drie verschillende factoren. We zijn helemaal kampioen geworden van de wereld.
Hoe komt dat?
Het heeft onder andere te maken met het feit dat we zo klein zijn. Alle landen die bovenaan de lijst staan zijn -zeker economisch- open economieën, het zijn landen die wel heel veel moeten exporteren omdat ze zelf zo klein zijn. Eén van de dingen die gemeten wordt ook, is het aantal ambassades. Die heb je natuurlijk als klein land als Luxemburg of België evenveel als de Verenigde Staten. België heeft nog het extra voordeel dat het ook de NAVO en de Europese Unie huisvest.
Op verschillende vlakken stel je vast dat de meetinstrumenten eerder in het voordeel zijn van kleinere landen dan van grotere landen. Bovendien is België traditioneel een land dat zijn economie op de internationale markt afstemt, veel invoert, veel uitvoert. Veel mensen die ook in het land komen wonen, die hier passeren. Er worden veel boeken en kranten verkocht wordt. Op de verschillende facetten die gemeten worden scoren we goed. We hebben blijkbaar ook relatief veel Ikeawinkels want dat is ook een van de factoren die gemeten worden. Dat hangt samen met het aantal McDonalds per capita.
Dat staat dan onder een soort cultureel meetinstrument om te zien hoe een bepaald land geïntegreerd is in een cultureel en sociaal netwerk. Ik denk wel dat er een paar van die meetinstrumenten zijn waarover je een flinke boom zou kunnen over opzetten. Het interessante blijft ook dan nog dat het vergelijkend materiaal is: ook al kan je zeggen, dat meetinstrument vind ik wel heel bizar, het wordt in alle landen gebruikt, dus in die zin geeft het toch een zekere mate van vergelijkbaarheid.
Is dat eigenlijk een goeie zaak? Mogen we daar als Belgen trots op zijn?
Dat hangt ervan af: als je voorstander bent van globalisering zeker wel. Als je daar meer vragen hebt, zullen ze er ook wel vragen bij hebben of het een goeie zaak is dat we eerst staan op die lijst. Wat opvalt, is dat België in die drie verschillende deelcategorieën alles bij elkaar het slechtst scoort in de sociale globalisering. Economisch zijn we beter, politiek zijn we best, en sociaal staan we op de tiende plaats.
Maar dat sociale is eerder cultureel, dat gaat over kranten, boeken en informatiestromen, en gaat veel minder over wat je spontaan zou denken, zoals sociale bescherming. Dat is het nadeel dat veel van die vergelijkingen hebben: ze gaan uit van een soort neoliberaal concept van globalisering en ze nemen veel te weinig zaken van sociale bescherming en rechten van mensen zitten daar veel minder in.