Wordt deze klimaattop anders?

Nog voor het begin van de klimaatonderhandelingen in Parijs was vrijwel iedereen het erover eens: deze top zou anders worden dan alle voorgaande. Tot nog toe is dat ook zo. Maar om echt van een doorbraak te spreken, moeten er de komende 48 uur nog enkele belangrijke knopen doorgehakt worden.

  • European Parliament (CC BY-NC-ND 2.0) Alle partijen op de top hebben bijzonder veel lof voor de positieve rol die de Franse overheid speelt in de gesprekken. European Parliament (CC BY-NC-ND 2.0)

Sinds de grote mislukking in Kopenhagen in 2009 zijn klimaattoppen niet erg succesvol geweest. Maar nog voor het begin van de onderhandelingen in Parijs wees alles er op dat het dit keer anders zou kunnen lopen. De houding van de Amerikaanse regering is sterk veranderd, en een akkoord tussen de twee grootste vervuilers ter wereld, China en de VS, heeft veel wantrouwen weggenomen. Bovendien werden gevolgen van de klimaatverandering steeds tastbaarder en kwamen de landen voor het eerst naar een klimaattop met concrete beloften over hoe ze hun uitstoot zouden terugdringen.

De toespraken van wereldleiders bij het begin van de conferentie waren dan ook ambitieus en benadrukten dat dit de top van de laatste kans was. En na een week van technische onderhandelingen was die ambitie nog niet verdwenen, integendeel: steeds meer landen pleitten ervoor de opwarming tot 1,5 graden Celsius te beperken, in plaats van de doelstelling van 2 graden waarmee ze deze top waren begonnen.

Woorden en haakjes

Alle partijen op de top hebben bijzonder veel lof voor de positieve rol die de Franse overheid speelt in de gesprekken. Frankrijk heeft zijn enorme diplomatieke netwerk intensief gebruikt om de top tot in de puntjes voor te bereiden en minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius heeft alle landen bezocht.

Ook de gesprekken in Parijs zelf zijn uitstekend georganiseerd, klinkt het bij de partijen. Mede daardoor is de onderhandelingstekst, die in november nog bijna 35.000 woorden telde, inmiddels gehalveerd tot 19.733 woorden. En belangrijker: het aantal haakjes in de tekst – delen waar nog geen overeenstemming over bestaat – is teruggebracht van 1609 in november tot 361 in de ontwerptekst die gisteren (woensdag) werd voorgesteld.

Struikelblokken

Zowel delegatieleden als waarnemers zijn het erover eens dat er in Parijs al veel meer vooruitgang is geboekt dan op eender welke andere klimaattop in het verleden. Maar bij die 361 ‘brackets’, zoals de probleempunten steevast genoemd worden, zijn nog enkele bijzonder harde noten te kraken. ‘We zien heel wat vooruitgang, maar de grote problemen die er al vier jaar geleden waren, zijn er nog altijd’, stelt het Climate Action Network, de koepel van honderden ngo’s die de top volgen.

Voor veel waarnemers zijn goede afspraken rond compensatie essentieel om tot een ambitieus klimaatakkoord te komen.

Een van de problemen, dat noord en zuid lijnrecht tegenover elkaar zet, is de compensatie die ontwikkelings- en groeilanden vragen van industrielanden voor hun historische verantwoordelijkheid.

Het is belangrijk te benadrukken dat die landen niet om een aalmoes vragen’, benadrukt Kumi Naidoo, directeur van Greenpeace International. ‘Ze eisen drie zaken: hulp om niet hetzelfde destructieve pad te volgen als de industrielanden in het verleden hebben gedaan, compensatie voor de schade die ze ondervinden, en financiële hulp om met de gevolgen van de klimaatverandering om te gaan.’

Voor veel waarnemers zijn goede afspraken rond die compensatie essentieel om tot een ambitieus klimaatakkoord te komen. De rijke landen hebben al 100 miljard dollar per jaar beloofd vanaf 2020, maar er is nog heel wat discussie over hoeveel van dat geld uit leningen zal bestaan, en wat er allemaal precies onder klimaathulp valt, en waaraan het geld gespendeerd mag worden.

1,5 graden

De meeste partijen gaan er op deze top van uit dat er een klimaatakkoord komt, maar dat verhoogt net de kans dat er een zwak compromis uit de bus komt. De scherpere doelstelling van 1,5 graden is daarbij geen garantie op succes, want ze verandert op zich niets aan de concrete actie die landen ondernemen om daar te geraken. Wanneer alle officiële klimaatbeloftes opgeteld worden waarmee de delegaties naar Parijs kwamen, zet de wereld koers naar een opwarming van minstens 2,7 graden, hoe ambitieus de officiële doelstelling na deze klimaattop ook is.

Het is dan ook cruciaal dat landen zich in het klimaatakkoord meer concreet engageren, en dat ze vooral ruimte voorzien om die beloftes te versterken, stelt het Climate Action Network. In de huidige ontwerptekst is er pas in 2024 een herziening gepland, en dat is veel te laat, klinkt het. De ngo’s pleiten voor een eerste herziening in 2018.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2886   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift