MO*wereldbloggers

Çavaria is de Vlaamse belangenverdediger van LGBTI+ personen en koepel van LGBTI organisaties.

Internationaal zet çavaria zich in voor solidaire en inclusieve samenlevingen wereldwijd met een brede kijk op seksuele en genderdiversiteit en met gelijke rechten, gelijke kansen en een verbeterd welzijn van LGBTI+ personen.

Çavaria en MO* laten met de blogreeks çavaria internationaal LGBTI+ activisten aan het woord over het leven en actie voeren in hun context.  Hun verhalen tonen de noodzaak en urgentie van internationale solidariteit met de LGBTI+ gemeenschap wereldwijd.

Volg çavaria

alle artikels van Çavaria