Geld voor ontwikkeling

Van 13 tot 16 juli verzamelen wereldleiders, experts en belangengroepen in Addis Abeba voor de eerste van drie cruciale VN-vergaderingen dit jaar.

Ggo's in Europa

Europa is terughoudend met gentechnologie. Althans, het was dat voor lange tijd.

Van zwart naar groen geld

Als we de klimaatopwarming willen beperken tot 2°C, moeten we fossiele brandstoffen achter ons laten.

Revolutie in Belastingland

Chapeau: Sinds de crisis van 2008 begonnen de staten van deze wereld een nooit geziene samenwerking op fiscaal gebied.

Stemmen in Suriname

Op 25 mei trekt Suriname naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Alles wijst erop dat de erg omstreden president Desi Bouterse een tweede ambtstermijn tegemoet gaat.

De Mapuche in Chili

De Mapuche zijn een inheems volk uit het zuiden van Chili en Argentinië. In Chili eisen ze hun oorspronkelijke territorium op, wat al jaren leidt tot spanningen en geweld.

'We zullen onthaald worden als bevrijders'

De internationale gemeenschap kan niet blijven toezien op genocide, massale schendingen van mensenrechten of brutaal misbruik van macht of geweld door dictaturen.

De grenzen van de revolutie in Ecuador

Zeven jaar geleden begon Ecuador aan een nieuwe bladzijde in zijn geschiedenis.

Het beloofde land van Zuid-Afrika

Na het einde van het apartheidsregime in Zuid-Afrika werd de belofte gemaakt werk te maken van landhervorming.

Jaaroverzicht 2014

Hoe onthou  je een jaar met zo veel botsingen, doden en nieuwe richtingen als 2014?

Pagina's