Jongeren nemen globalisering onder de loep

Afgelopen vrijdag 24 april 2015 verzamelden 600 jongeren uit heel Vlaanderen en Brussel voor de Overkoepelende SlotZitting (OSZ) van het project KRAS, het scholierenparlement, georganiseerd door Jeugddienst Globelink. Een hele dag spraken jongeren zich uit over achttien vraagstukken rond globalisering. Hieronder vindt u een samenvatting van hun aanbevelingen.

  • © KRAS © KRAS
  • © KRAS © KRAS
  • © KRAS © KRAS
  • © KRAS © KRAS
  • © KRAS © KRAS
  • © KRAS © KRAS

Om te beginnen vragen de KRASjongeren aandacht voor het lokale luik van globalisering. Zo moeten kleinere bedrijven een kans krijgen op de (wereld)markt. Enerzijds door het ondernemingsklimaat gunstig te maken voor KMO’s, anderzijds door bepaalde excessen van grotere spelers in te perken.

Onderwijs

‘Jongeren willen meer en beter geïnformeerd worden over de steeds sneller globaliserende wereld.’

Jongeren willen meer en beter geïnformeerd worden over de steeds sneller globaliserende wereld. Het onderwijs heeft hier een grote verantwoordelijkheid in volgens hen.

De KRASsers willen dat jongeren in hun opleiding meer met andere culturen in aanraking komen, bijvoorbeeld door uitwisseling. Wat betreft economische globalisering willen ze dat het onderwijs vooral meer informeert over alternatieve handelssystemen en beïnvloeding van consumptiekeuzes.

© KRAS

Sensibiliseren en informeren

© KRAS

Educatie en sensibilisering moeten ook buiten de schoolmuren breken. In verschillende aanbevelingen wordt er gehamerd op het belang van een goed geïnformeerde consument, werknemer, burger…

Naast het eerder aangehaalde onderwijs, zien ze hier een taak weg gelegd voor de overheid en middenveldorganisaties.

De burger moet geïnformeerd worden over het productieproces van producten die hij koopt en of de producent hiervoor een eerlijk loon uitbetaalt, welke de huidige knelpuntberoepen zijn en waar dus kansen liggen op de arbeidsmarkt, hoe hij kan omgaan met voedselresten en dat kromme komkommers ook lekker zijn.

Het goede belonen of het slechte bestraffen?

Wereldwijd worden heel wat projecten, bedrijven en producten gesubsidieerd of belast. De KRASjongeren stemmen beduidend voor een positieve belonende aanpak.

Quasi unaniem beslisten de jongeren in het BELvue museum dat initiatieven die voedseloverschotten verwerken lokaal gefinancierd moeten worden, ecologische projecten subsidies moeten krijgen om hun activiteiten in de kijker te zetten en producenten die vooral gerecycleerde grondstoffen gebruiken een belastingvoordeel verdienen.

In de Kamer pleitten ze met een overgrote meerderheid voor een uniforme wetgeving die fiscale voordelen regelt indien een gelijke behandeling van werknemers gegarandeerd wordt.

Bestraffende maatregelen uit de Kamer zoals invoerbelastingen op de producten van buitenlandse spelers werden met een kleinere meerderheid goedgekeurd. Ook in het BELvue museum kwam een taks op niet-duurzame producten er maar met een nipte meerderheid door.

© KRAS

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift

Word proMO* of Doe een gift