Lezersbrieven MO*60

Opinie

Lezersbrieven MO*60

Wit-Rusland, Franstalige minderheid en Vollezele.

Wit-Rusland

Ik lees vanaf de eerste editie MO* en ik moet zeggen altijd met meer en meer interesse. De artikels zijn altijd geschreven vanuit een verrassende invalshoek en toch objectief. Normaal gezien komt Wit-Rusland negatief ofwel helemaal niet in onze pers. Ik vind dat onterecht, daar het land, ondanks zijn eigenaardigheden, toch aan Europa grenst. Isolatie en een gebrek aan kennis zijn altijd erg gevaarlijk. Vandaar was ik blij met het artikel Wit-Rusland op weg naar democratie, in MO*58. Ik wil u feliciteren met de kwaliteit van uw blad.
Filip Vandenbroele, ereconsul van België te Minsk

Franstalige minderheid

In zijn lezersbrief in MO*59 haalt Raymond Vandevelde uit naar Bart De Wever met het argument dat Vlaanderen wel degelijk ‘minderheden’ heeft, verwijzend naar ‘talentellingen’ en de Franstaligen wonend in de Vlaamse gemeenten aan de taalgrens. Ten eerste dient hier gezegd dat de Belgische grondwet talentellingen sedert vele tientallen jaren uitdrukkelijk verbiedt.
Waar Vandevelde het haalt om te verwijzen naar talentellingen is dan ook een raadsel. Ten tweede schijnt Vandevelde niet te begrijpen dat er een duidelijk onderscheid bestaat tussen een historische minderheid (bijvoorbeeld de Duitstaligen in Oost-België) en de emigratie van individuele personen van het ene naar het andere taalgebied (zoals de Franstaligen in de Vlaamse gemeenten rond Brussel).
Ten derde stelt de Belgische grondwet ook heel duidelijk dat taal in België gebonden is aan het gebied waar men woont en helemaal niet persoonsgebonden is. Was dat laatste wél het geval, dan zou het niet alleen nodig zijn om taalrechten toe te kennen aan de Franstaligen in de Vlaamse gemeenten rond Brussel en de taalgrens, maar ook aan de vele duizenden Vlamingen die zich gedurende de voorbij 150 jaar in Wallonië gevestigd hebben.
Dirk Demulder, Boom

Vollezele

Op pagina 20 van MO*59 staat: ‘Chenjerai Hove …verbleef een tijdje in het Oost-Vlaamse Vollezele…’ Gelieve te noteren dat Vollezele in Vlaams-Brabant ligt.
Roger Lauwers via info@mo.be