Lezersbrieven MO*61

Opinie

Lezersbrieven MO*61

Ontwikkelingstop stelt teleur, Wij en zij.

Ontwikkelingstop stelt teleur

MO* toont aan dat als er crisis is in deze wereld, dat het dan gaat over een menselijke en een rechtvaardigheidscrisis. Vandaag leest ik in mijn krant dat de “economie keldert”; er wordt aangevuld dat er een groeivertraging met 0,5 procent op komst is. Wat moeten de mensen in Bangladesh, in Oost-Congo, in Darfur en overal waar er NINJA’s wonen (dat zijn de “no incomes, no jobs, no assets”, de arme drommels die geen inkomen dus geen baan dus zeker geen aandelen hebben) dan vertellen?
Een mens briest in zijn menselijkheid als hij de uitspattingen moet aanzien van de vreetbeurs Kokkerello in Gent. Wij weten wel beter: Kokkerello ligt nauwelijks op een paar honderd meter van Poverello. Die kloof, die breuklijn: ze kraakt onze hele wereld en onze hele maatschappij doormidden. Wie klaagt ‘dat het geld tenietgaat en dat zijn sparen niks meer opbrengt’, moest eigenlijk vooraf twee keer nadenken en zich diep schamen over de misplaatstheid van zijn eigendunk en zijn zelfbeklag.  Ik blijf het herhalen: goed dat er de warmte en de empathie van MO* is.
Chris Spriet, Brugge

Wij en zij

In het artikel over Oekraïne in MO*60  lees ik in de alinea betreffende (het bedreigend denken in termen van) ethnische origine en minderheden, de zin “…Wel zie je een ander mechanisme van invloed: informatie-oorlog, propaganda en destabilisering gebaseerd op een historisch-linguïstiek-religieus discours.”
In de inleiding tot het boek Greep naar de Markt, de sociaal economische agenda van de Vlaamse beweging van Olivier Boehme lees ik een citaat van Ernest Gellmer: ‘De kudde moet gebrandmerkt worden omwille van de morele ijver en de sociale identificatie die de maatschappij nodig heeft.’
De hoge vlucht van de propaganda door de Vlaamse overheid, de uitgedokterde marketing, het mediagenieke aspect, het uitbundig vlaggenspel, het “wij-tegen-zij”,  leggen, over de grenzen van ruimte en tijd, de link naar de huidige ontwikkelingen in onze politiek klimaat. Erg, als we in zulke zaken groot moeten zijn.
Chris Debruyne, via info@mo.be

Reageren op MO*magazine? Stuur een brief of e-mail naar MO*lezersbrieven, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel of info@mo.be.