Lezersbrieven MO*68

Opinie

Lezersbrieven MO*68

Lezers in MO*68 over 'Rechten en papieren' en het opinieartikel 'Breek de bunker open' van Gie Goris in MO*66.

Rechten en papieren

Men kan met citaten en rapporten allerlei standpunten uitschrijven. Wat ik in al die artikels over migratie mis, is een verwijzing naar het Rapport van de Club van Rome. Dit rapport van 1975 behandelt de groeiende wereldbevolking, de groeiende economie en de beperkingen door voedsel, grondstoffen en vervuiling. Zonder ingrijpende veranderingen stevent de wereld af op een algemene crisis halfweg deze eeuw. Wanneer je dit rapport nu terug leest, blijkt de visie nog even scherp.
Het verschil tussen de Europese emigratie van vroeger naar Amerika, Australië en Zuid-Afrika, en de immigratie van nu, is het feit dat de aarde intussen vol geraakt en de overbevolking snel nadert. In Europa past de bevolking zich aan en is de bevolkingsaangroei aan het stilvallen. In andere culturen, godsdiensten en tradities (behalve China) blijft een groot kinderaantal de norm en verdubbelt de bevolking om de dertig jaar.
Wie gaat binnen drie tot vier decennia nog over rechten praten als we met miljarden mensen overbevolkt zijn?
René Vercammen, via info@mo.be

Bunker (1)

Het opinie-artikel Breek de bunker open (MO*66) van hoofdredacteur Gie Goris over de uitslag van de Vlaamse verkiezingen vond ik niet alleen betwistbaar, maar ook ongepast. Betwistbaar, omdat mijnheer Goris volledig voorbij gaat aan de historische nederlaag van het extreem rechtse en xenofobe Vlaams Belang. Erger is dat de hoofdredacteur een duidelijke voorkeur laat blijken voor socialisten en groenen. Op die manier marginaliseert Goris –ongewild, mogen wij hopen- het maatschappelijk draagvlak van de Noord-Zuidbeweging in Vlaanderen.
Over de N-VA gaat hij helemaal uit de bocht, vind ik. Voor alle duidelijkheid: Ik ben géén lid van deze partij, maar gewoon een bezorgde democraat. De N-VA zonder meer afschilderen als rechts-conservatief en verkrampt gaat voorbij aan haar sociale programma (extra kinderbijslag, goedkope hospitalisatieverzekering, betere inburgering,…).
De N-VA heeft trouwens bewezen de meest actieve parlementsleden in huis te hebben. Deze bewoner van de bunker die ‘Bokrijk’ heet (volgens de kaart van Vlaanderen boven Goris’ opinie, dan toch) vind het dan ook hoopgevend voor onze parlementaire democratie dat deze partij hiervoor electoraal is beloond.
Evert Kets via info@mo.be

Bunker (2)

Dat de Vlaamse leeuw niet uithing op 11 juli in Riga is geen drama. Het is wel één van de vele prikjes die de Fransprekende ‘voor-het-zeggen-hebbers’, met de Franse cultuur als rugdekking, niet kunnen laten constant de Vlamingen toe te dienen en er zo op te wijzen dat ze maar een kleine ‘provincie’ zijn.
Als dat ‘per abuis’ eens gebeurt, zou er niets aan de hand zijn, maar als dat soort ‘prikjes’ en vele ander en sterkere prikken niet aflaten en ondanks een milde sociale houding van de Vlaanderen blijven duren, dan heeft die Vlaming alle recht om te zeggen : ‘het is genoeg geweest’, zoek maar een andere partner. Wij kunnen het wel zonder jullie aan. Andersom is nog de vraag.
A. Huysmans via info@mo.be

NVDR

Minister van Buitenlandse Zaken Leterme liet op 28 augustus weten dat er in Riga geen sprake was van een fout. De ambassade hangt uitsluitend de Belgische en de Europese vlaggen op zijn deel van het gebouw, maar in hetzelfde gebouw zijn ook de kantoren gevestigd van de Waalse economische en handelsvertegenwoordiger (AWEX), die ook Brussel vertegenwoordigt (Brussels Export). Leterme stelt dat het bijgevolg normaal is dat er ook Waalse en Brusselse vlaggen aan het gebouw hangen.