Open brief aan Kris Peeters

U verklaarde onlangs dat Brussel een statuut zou moeten krijgen dat ondergeschikt is aan dat van de twee andere regio’s, om de Vlamingen en de Walen toe te staan een “belangrijke stem” te hebben in Brussel. De hoofdstad is immers nooit een regio geweest zoals de anderen.

  • Mehmet Koksal

Persoonlijk was ik niet erg gechoqueerd door uw voorstel, want in het land van de spot en het surrealisme weet ik dat het in België makkelijker is te lachen met zichzelf en zijn leiders, om zo zijn onmiskenbare incompetentie te verbergen, eerder dan om hier en nu zijn rechten op te eisen, naar het voorbeeld van de Arabische “bevrijders” van Sidi Bouzid (Tunesië) of van het Tahrirplein (Egypte).

Maar bij nader inzien, ben ik op zoek gegaan naar een mogelijk antwoord op de volgende vraag: waarom, Kris Peeters, denkt u dat de Brusselaars steigeren wanneer ze uw voorstel horen dat bij de meerderheid van het miljoen inwoners overkomt als een ware oorlogsverklaring? Niet omdat ze het specifieke karakter van Brussel ontkennen, die multihoofdstad (van Europa, van België, van Vlaanderen en van de Franse Gemeenschap), zo rijk aan geld omwille van zijn pendelaars en zo arm in rechten voor zijn inwoners.

Neen, ik denk zelfs dat de meeste Brusselaars toegeven dat hun stad-regio geen regio is als de anderen, omdat ze nood heeft aan een geherstructureerde financiering, een die rekening houdt met die pendelaars, en nood aan een politiek beleid dat duidelijker gericht is op een stedelijke context, dichter bevolkt en internationaler dan de realiteit van Vlaanderen of Wallonië. Wat vooral choqueert in uw verklaringen, mijn beste Kris Peeters, is niet zozeer de basis van uw redenering, maar de vorm, omdat men die hele afkeer voelt, die minachting en neerbuigende houding ten aanzien van de inwoners van Brussel, wanneer u het heeft over de inwoners van de hoofdstad van uw land. Eerlijk gezegd heb ik het zelfs moeilijk om u politiek te volgen: u eist meer autonomie voor de Vlamingen bij de federale onderhandelingen en u weigert ook maar de minste autonomie aan de Brusselaars. “Zelfbestuur” voor Vlaanderen, en “medebestuur” voor Brussel. Wat is dat voor een logica?

Wat hebt u eigenlijk gewonnen, met aan Brussel zijn statuut van regio te ontzeggen?

Wat vooral choqueert in uw verklaringen, mijn beste Kris Peeters, is niet zozeer de basis van uw redenering, maar de vorm, omdat men die hele afkeer voelt, die minachting en neerbuigende houding ten aanzien van de inwoners van Brussel
Een persconferentie in Namen, waar de Franstalige leiders uit hun oude kast het nieuw kleedje tevoorschijn toverden van een “Federatie Wallonië-Brussel”, als nieuwe naam voor de Franstalige gemeenschap van België. Schandalig? Staatsgreep? Provocatie? Neen, een “kosmetische ingreep, made in Belgium”, die niets verandert aan ons leven (van Brusselaar of Waal), met een mediavoorstelling die zelfs de grootste fanatiekelingen van het Belgische politieke landschap verveelt.

Eerlijk gezegd, meneer Peeters, wat u het meeste mist in uw communicatie is wat humor en de vaardigheid om de veranderingen die zich voordoen, in uw voordeel te keren. Als ik in uw plaats zou zijn, zou ik geen moment geaarzeld hebben om een perscomuniqué te verzenden, over de opschorting van de “faciliteiten” en van BHV door de stichters van de “Wallobruxie”. De demarche impliceert immers de definitieve bekrachtiging van de regionale grenzen en het afstappen van het begrip “gemeenschap”. Vervolgens had ik de Waalse leiders op hun woord genomen wanneer ze stellen dat ze met de oprichting van deze nieuwe federatie de autonomie van Brussel nu nog meer erkennen. Ik had onmiddellijk aan mijn kabinet gevraagd om een nota te maken voor de Brusselaars, om hen uit te nodigen om een Federatie Vlaanderen-Brussel te maken, met precies dezelfde doelstellingen: met name de Brusselse autonomie te versterken door de Nederlandstalige aanwezigheid in de hoofdstad te verdedigen.

PS: Vooraleer het vliegtuig naar Brazilië te nemen, lees deze drie artikelen van de Belgische Grondwet:

Art. 1 België is een federale staat, die is samengesteld uit gemeenschappen en gewesten.

Art. 2 België bestaat uit drie gemeenschappen: de Franstalige gemeenschap, de Vlaamstalige gemeenschap en de Duitstalige gemeenschap

Art. 3 België omvat drie gewesten: het Waals gewest, het Vlaams gewest, het Brussels gewest.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3260   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift