Wat denken Vlaamse politieke partijen over Palestina en Syrië?

Opinie

Midden-Oostenbarometer 2019

Wat denken Vlaamse politieke partijen over Palestina en Syrië?

Wat denken Vlaamse politieke partijen over Palestina en Syrië?
Wat denken Vlaamse politieke partijen over Palestina en Syrië?

Op 26 mei 2019 trekken we opnieuw naar de stembus. Belangrijke verkiezingen die de toekomstige richting van het Belgisch buitenlandbeleid mee zullen bepalen. De verschillende verkiezingsprogramma’s blijven echter grotendeels stil over de visie van de politieke partijen op het Midden-Oosten. 11.11.11 bevroeg de verschillende partijen, en stelde vast dat er een groot draagvlak bestaat voor haar voorstellen.

Op 26 mei 2019 trekken we opnieuw naar de stembus. Belangrijke verkiezingen die de toekomstige richting van het Belgisch buitenlandbeleid mee zullen bepalen. De verschillende verkiezingsprogramma’s blijven echter grotendeels stil over de visie van de politieke partijen op het Midden-Oosten. 11.11.11 bevroeg de verschillende partijen, en stelde vast dat er een groot draagvlak bestaat voor de voorstellen van 11.11.11.

De verkiezingen van 26 mei 2019 zullen de politieke krachtsverhoudingen tot 2024 vastleggen. Na de verkiezingen wordt immers een federaal regeerakkoord onderhandeld voor de periode 2019-2024. Dit regeerakkoord zal dus ook de richting van het Belgische buitenlandbeleid voor de komende vijf jaar vastleggen.

Cruciale regio

Dat buitenlandbeleid, en beleid inzake het Midden-Oosten in het bijzonder, is voorlopig echter nauwelijks een thema in de verkiezingsprogramma’s en –campagne. Dat mag verbazen: het Midden-Oosten is door zijn geografische nabijheid een cruciale regio voor Europa. Als het brandt in de regio, laat zich dat ook voelen in Europa.

Aangezien de verkiezingsprogramma’s van de verschillende Vlaamse politieke partijen niet of nauwelijks aandacht besteden aan het Midden-Oosten nam 11.11.11 de afgelopen weken zelf de proef op de som, en schotelde de partijen zes concrete stellingen voor.

Politiek draagvlak

We vroegen de verschillende partijen om een duidelijke stellingname in een aantal kwesties die voor 11.11.11 van cruciaal belang zijn. Hieruit blijkt duidelijk dat er een groot politiek draagvlak bestaat voor de standpunten van 11.11.11:

  1. Israëlische nederzettingen: minstens vijf Vlaamse partijen willen dat de volgende federale regering concrete maatregelen neemt tegen illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Enkel de N-VA neemt hierover een ambigue standpunt in.

  2. Ondersteuning Palestijns en Israëlisch middenveld: Alle Vlaamse partijen, uitgezonderd N-VA, zijn voorstander van extra Belgische steun aan lokale middenveldorganisaties in Palestina en Israël.

  3. Heropbouw Syrië: alle Vlaamse partijen zijn in principe voorstander van Belgische steun aan de heropbouw van Syrië. N-VA en Open Vld schuiven hiervoor wel een aantal voorwaarden naar voren waaraan momenteel nog niet voldaan is.

  4. Steun aan Syrische middenveld: minstens vier van de zes bevraagde partijen (CD&V, Groen, Sp.a, PVDA) willen meer Belgische steun voor Syrische middenveldorganisaties. Open Vld laat hiervoor de deur op een kier, terwijl N-VA geen voorstander is.

  5. Opvang in de regio: vijf van de zes bevraagde partijen gaan akkoord met de stelling “de volgende federale regering moet extra middelen vrijmaken voor een kwaliteitsvolle opvang van Syrische vluchtelingen in de regio.” Enkel Open Vld gaat niet akkoord.

  6. Blokkade Gaza: Sp.a, Groen en PVDA willen dat er sancties worden ingesteld tegen Israël als deze laatste weigert om de blokkade van Gaza op te heffen. N-VA, Open Vld en CD&V pleiten ook voor een opheffing van de blokkade van Gaza, maar beschouwen sancties tegen Israël als contraproductief.

Een volledige analyse en overzicht van de verschillende partijstandpunten over het Midden-Oosten vindt u in de Midden-Oostenbarometer.

Standpunt van de Vlaamse politieke partijen over de situatie in Palestina en Syrië

Willem Staes is beleidsmedewerker Midden-Oosten bij 11.11.11