Hebben financiële speculanten 120 miljoen mensen honger laten lijden?

De stijging van de voedselprijzen in 2007 en 2008 werd vooral veroorzaakt door speculatie. Andere factoren die invloed hebben op de voedselprijzen, zoals de toegenomen vraag in opkomende economieën, tegenvallende oogsten en het gebruik van landbouwgrondstoffen voor de productie van biobrandstoffen, werken immers op lange termijn.

De stijging van de voedselprijzen in 2007 en 2008 werd vooral veroorzaakt door speculatie. Andere factoren die invloed hebben op de voedselprijzen, zoals de toegenomen vraag in opkomende economieën, tegenvallende oogsten en het gebruik van landbouwgrondstoffen voor de productie van biobrandstoffen, werken immers op lange termijn.

Zij kunnen dus niet verklaren waarom de voedselprijsindex van de FAO in de 15 maanden tussen december 2006 en maart 2008 met 71 procent steeg en al evenmin waarom die index in juli 2008 opnieuw terugzakte op het niveau van 2006.

Speculanten veroorzaken sterke prijsschommelingen en instabiliteit op de grondstoffenmarkten. Zij zijn er de oorzaak van dat de markten niet efficiënt werken en dat er bubbles of speculatieve bellen ontstaan.

Mogelijke oplossingen zijn het aanleggen van registers voor de registratie van kopers en verkopers op de grondstoffenbeurzen en het beperken van de transacties tot wat echt noodzakelijk is om voorraden voor noodsituaties aan te leggen.

Op heel lange termijn moet de handel in basisvoedsel aan de markten onttrokken worden en onder controle van de Verenigde Naties worden toevertrouwd aan een internationaal mechanisme voor voedselveiligheid voor arme landen.

Download hier deze MO*paper.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3306   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift