Hebben financiële speculanten 120 miljoen mensen honger laten lijden?

De stijging van de voedselprijzen in 2007 en 2008 werd vooral veroorzaakt door speculatie. Andere factoren die invloed hebben op de voedselprijzen, zoals de toegenomen vraag in opkomende economieën, tegenvallende oogsten en het gebruik van landbouwgrondstoffen voor de productie van biobrandstoffen, werken immers op lange termijn.

De stijging van de voedselprijzen in 2007 en 2008 werd vooral veroorzaakt door speculatie. Andere factoren die invloed hebben op de voedselprijzen, zoals de toegenomen vraag in opkomende economieën, tegenvallende oogsten en het gebruik van landbouwgrondstoffen voor de productie van biobrandstoffen, werken immers op lange termijn.

Zij kunnen dus niet verklaren waarom de voedselprijsindex van de FAO in de 15 maanden tussen december 2006 en maart 2008 met 71 procent steeg en al evenmin waarom die index in juli 2008 opnieuw terugzakte op het niveau van 2006.

Speculanten veroorzaken sterke prijsschommelingen en instabiliteit op de grondstoffenmarkten. Zij zijn er de oorzaak van dat de markten niet efficiënt werken en dat er bubbles of speculatieve bellen ontstaan.

Mogelijke oplossingen zijn het aanleggen van registers voor de registratie van kopers en verkopers op de grondstoffenbeurzen en het beperken van de transacties tot wat echt noodzakelijk is om voorraden voor noodsituaties aan te leggen.

Op heel lange termijn moet de handel in basisvoedsel aan de markten onttrokken worden en onder controle van de Verenigde Naties worden toevertrouwd aan een internationaal mechanisme voor voedselveiligheid voor arme landen.

Download hier deze MO*paper.

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift