Heeft de crisis het draagvlak van ontwikkelingssamenwerking ondermijnd?

Hoewel er tekenen zijn dat de wereldeconomie opveert na de nu al twee jaar durende financiële en economische crisis, voelen de laagste-inkomenslanden nog altijd hevig de negatieve gevolgen van de recessie.

De Wereldbank verwacht dat een aanhoudende crisis zal leiden tot het overlijden van 1,4 tot 2,8 miljoen kinderen tegen 2015 – dat zijn twee – tot vierhonderdduizend sterfgevallen van kinderen per jaar. Meer dan één miljard mensen zou dit jaar chronisch honger lijden en dit zou de inspanningen tegen ondervoeding van de laatste jaren teniet doen. Tegen eind 2010 zullen er 90 miljoen mensen meer in extreme armoede leven (met een inkomen van minder dan 1,25 dollar per dag). De budgetten van arme landen voor sectoren als onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur en sociale zekerheid verminderen met meer dan 11 miljard dollar. Ten gevolge van de vertraagde wereldhandel zal de export vanuit de armste landen met 5 tot 10% afnemen en ook andere inkomensbronnen, zoals toerisme en buitenlandse investeringen, zullen achteruitgaan. De Wereldbank en andere internationale instellingen pleiten er dan ook voor om de armste landen niet aan hun lot over te laten, maar hen net in deze tijden bij te staan met financiële en andere hulp.

Het is evenwel de vraag of de nationale overheden gevolg zullen geven aan deze oproep, aangezien de crisis ook de geïndustrialiseerde landen in hun portemonnee treft. En wat gebeurt er met de particuliere giften? Ruimer gezien vragen we ons af in welke mate de crisis de kijk van de bevolking op ontwikkelingssamenwerking heeft beïnvloed en welke gevolgen dit heeft op de solidariteit met het Zuiden. Deze vragen vormden het onderwerp van een presentatie voor de startdag van PULSE, het Onderzoeksplatform voor draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking, op 27 november 2009. PULSE is een samenwerkingsverband tussen verschillende wetenschappelijke instellingen van de universiteiten van Leuven, Brussel (VUB) en Luik in België en CIDIN (Centre for International Development Issues van de Radboud Universiteit in Nijmegen) in Nederland. PULSE wordt gefinancierd door DGOS en VLIR-UOS.

PULSE tracht gedurende vier jaar het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking bij de Belgische bevolking evenals de bestaande initiatieven in kaart te brengen. Daarnaast onderzoekt PULSE methodieken om de doeltreffendheid van draagvlakinterventies te meten en ook de rol van de media en nieuwe digitale communicatiestrategieën bij de versterking van het draagvlak. Meer informatie is te vinden op de website van het platform: www.pulse-oplatform.com. Dit artikel is een aangepaste en geactualiseerde versie van de presentatie voor de startdag van 2009. Het geeft een stand van zaken van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in België en gaat na welke invloed de crisis heeft op dit draagvlak.

Download hier deze MO*paper.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2819   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift