Hoe zien wij Gaza?

Het gewapend conflict dat Gaza in een inferno veranderde, heeft ook in het Westen de gemoederen beroerd. Joodse en zionistische bewegingen stuurden hun boodschappen uit, Arabische en islamitische zenders trachtten hun gelijk te bewijzen.

Het gewapend conflict dat Gaza in een inferno veranderde, heeft ook in het Westen de gemoederen beroerd. Joodse en zionistische bewegingen stuurden hun boodschappen uit, Arabische en islamitische zenders trachtten hun gelijk te bewijzen.

Op de weblog van “Christians Standing with Israel” orakelde Mikael Knighton dat Irak het nieuwe Gaza wordt indien het Westen wegtrekt uit dat land: “A satanic prideland where the forces of evil are allowed to roam freely, gather strength in numbers, and unleash their next phase of destruction.”

Een mens is wel eens geneigd te denken… ‘ieder zijn waarheid’, maar zo eenvoudig ligt het nu ook weer niet. Verschillende waarheden hangen niet als appels – allemaal gelijk – aan één enkele boom. Anders uitgedrukt: hoewel ‘de’ waarheid niet absoluut is, hebben niet alle ‘verhalen’ eenzelfde waarheidsgehalte en hoewel het onderscheid tussen waar en niet-waar soms schimmig lijkt, is het niet zo dat er geen Rubicon meer bestaat. Indien niets waar is, dan is veel – zo niet alles – toegelaten, met inbegrip van witte fosfor.

Een academische reflectie op beeldvorming, waarheid en oorlog in Gaza werd geschreven door Ruddy Doom, terwijl Simone Korkus dezelfdertijd een journalistieke reflectie maakte vanuit Israël.

Download hier deze MO*paper.

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift