Kan zwart-Afrika voedselzekerheid bereiken?

In mei 2012 publiceerde het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) zijn rapport over de menselijke ontwikkeling in Afrika: Africa Human Development Report 2012: Towards a Food Secure Future. De auteurs leggen de vinger op de grote tekortkomingen in het beleid in vrijwel alle Afrikaanse landen. Dat beleid vertoont twee grote scheeftrekkingen: het is pro-stad en pro-man. Slechts 5 tot 10% van het overheidsbudget gaat in Afrika naar de landbouw, in de Aziatische landen is dat rond de 20%. En hoewel vrouwen het grootste deel van het voedsel produceren, worden ze gediscrimineerd inzake eigendom van of zeggenschap over de grond.

Honger en hongersnood teisteren sub-Sahara-Afrika al vele jaren. Er is nochtans niets dat de Afrikanen onherroepelijk veroordeelt tot een bestaan van voedselonzekerheid. De kennis, hulpmiddelen en technologie om het voedseltekort te overbruggen bestaan en in de toekomst zal nog meer technologische vooruitgang mogelijk zijn. Maar het probleem valt niet op te lossen door enkel zaaigoed van een betere kwaliteit en meststoffen ter beschikking te stellen van de Afrikaanse boeren, net zomin als met economische groei op zich. Voedselonzekerheid is het resultaat van een aantal functiestoornissen en onaangepaste politieke strategieën in het algemeen landbouwbeleid, het voedingsbeleid, het onderwijs en het lokaal beleid.

Een effectief antwoord kan niet beperkt blijven tot één interventie, één discipline of één beleidsniveau. Het vereist een gecoördineerd antwoord van alle betrokkenen, over de grenzen van de sectoren heen.

Over de MO*papers

MO*papers is een serie analyses die uitgegeven wordt door Wereldmediahuis vzw. Elke paper brengt fundamentele informatie over een tendens die de globaliserende wereld bepaalt. MO*papers worden toegankelijk en diepgaand uitgewerkt. MO*papers worden niet in gedrukte vorm verspreid. Ze zijn gratis downloadbaar op www.MO.be/papers. Bij het verschijnen van een nieuwe paper wordt een korte aankondiging gestuurd naar iedereen die zich registreert op www.MO.be/papers.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3068   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift