Neemt de inkomensongelijkheid in de wereld toe of af?

Wie op 16 september 2007 in de zoekmachine van Google The rich are getting richer, the poor are getting poorer intikte, kreeg 813.000 hits. Het thema staat in de belangstelling en de antwoorden lopen ver uiteen.

Wie op 16 september 2007 in de zoekmachine van Google “The rich are getting richer, the poor are getting poorer” intikte, kreeg 813.000 hits. Het thema staat in de belangstelling en de antwoorden lopen ver uiteen.

Voor velen is toenemende inkomensongelijkheid een artikel van het geloof geworden en hoeft de stelling niet meer bewezen te worden. Zij baseren zich daarbij vooral op de groter wordende verschillen tussen de rijkste en de armste landen.

De Wereldbank nuanceert deze stelling. De inkomensverschillen mogen dan al groter geworden, tegelijk is het aantal mensen dat onder de absolute armoedegrens leeft, sterk gedaald en zijn niet-monetaire inkomensindicatoren zoals levensverwachting en alfabetiseringsgraad in de lage-inkomenslanden sterk verbeterd.

Maar zeker bij de daling van het aantal mensen onder de armoedegrens van één dollar per dag kunnen we ons wel vragen stellen, zoals blijkt uit de meest recente koopkrachtvergelijking tussen landen van de Wereldbank zelf (december 2007).

Download hier deze MO*paper.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift