Wat doet China in Afrika en Latijns-Amerika?

‘China in Afrika’ is een zeer actueel onderwerp. Voortgaand op het aantal publicaties en studiedagen in onze contreien over dit thema, zou je geneigd zijn te denken dat het zwarte continent veruit de belangrijkste regio is voor China.

‘China in Afrika’ is een zeer actueel onderwerp. Voortgaand op het aantal publicaties en studiedagen in onze contreien over dit thema, zou je geneigd zijn te denken dat het zwarte continent veruit de belangrijkste regio is voor China. Dat strookt echter niet met de werkelijkheid. China investeert momenteel vijfmaal zoveel in Latijns-Amerika en vijftien keer zoveel in Azië als in Afrika! Voor de buitenlandse handel is het plaatje gelijkaardig. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat Afrika zonder belang is voor de Aziatische kolos, integendeel. Maar wellicht zegt de grote aandacht en gevoeligheid voor de Chinese aanwezigheid in Afrika meer over het belang dat wij als Europeanen aan Afrika hechten en de belangen die wij er verdedigen.

In deze paper nemen we de groeiende aanwezigheid van China in zowel Afrika als Latijns-Amerika onder de loep. We gaan de impact na van de Chinese investeringen, handel en ontwikkelingshulp in beide continenten. We zullen vaststellen dat die relatie – uiteraard – wordt beïnvloed door de aard van de twee partners: China doet meer industriële investeringen in de grote Latijns-Amerikaanse landen omdat daar al meer industriële basis en een grotere afzetmarkt afwezig is. In Afrika is het hulpaspect, zij het niet dominant, dan weer belangrijker dan in Latijns-Amerika. Verder is het duidelijk dat het Chinese optreden in Latijns-Amerika vooral de belangen van de Verenigde Staten raakt en dat Europa zich meer betrokken voelt bij de rol van China in Afrika.

Download hier deze MO*paper.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2831   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift