Wat is nu eigenlijk goed bestuur?

‘Goed bestuur’ geldt meer en meer als een voorwaarde voor succesvolle sociale en economische ontwikkeling. Ontwikkelingshulp en schuldkwijtschelding worden gekoppeld aan een verbeterde werking van de overheid.

‘Goed bestuur’ geldt meer en meer als een voorwaarde voor succesvolle sociale en economische ontwikkeling. Ontwikkelingshulp en schuldkwijtschelding worden gekoppeld aan een verbeterde werking van de overheid.

Het samenwerkingsakkoord 2010-2013 tussen België en de Democratische Republiek Congo voorziet bijvoorbeeld een enveloppe van 300 miljoen euro, die met 100 miljoen kan worden verhoogd op voorwaarde dat Congo beter scoort in de ranglijst Doing Business en voor zijn ‘index van goed bestuur’ bij de Wereldbank en dat het positieve beoordelingen krijgt van het Internationaal Monetair Fonds voor het gebruik van leningen in het kader van het programma voor armoedebestrijding.

De meest gebruikte indicator van goed bestuur is de Country Policy and Institutional Assessment (CPIA) van de Wereldbank. Daarmee beoordeelt de bank de kwaliteit van het beleid en van de instellingen van een land. De toewijzing van zachte leningen (met een lage interest en een lange terugbetalingstermijn) is voor een groot deel gebaseerd op de CPIA. Bovendien zal de CPIA ook een grote rol spelen bij de komende aanvulling van de middelen van de Wereldbank voor zachte leningen (IDA 16 voor de jaren juli 2011-juni 2014).

In deze paper vatten we deze twee studies samen: hoe wordt de CPIA opgesteld, wat zijn de sterke en zwakke punten en hoe kan de CPIA verbeterd worden?

Download hier deze MO*paper.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2831   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift