Wat is waardig werk?

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie, de gespecialiseerde organisatie van de VN voor werkgelegenheid, sociale zekerheid en sociale bescherming, steeg het aantal werkenden tussen 15 en 64 jaar tussen 1997 en 2007 van 2,5 tot 3 miljard. Toch groeide in diezelfde periode het aantal (geregistreerde) werklozen van 165 tot 190 miljoen.

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie, de gespecialiseerde organisatie van de VN voor werkgelegenheid, sociale zekerheid en sociale bescherming, steeg het aantal werkenden tussen 15 en 64 jaar tussen 1997 en 2007 van 2,5 tot 3 miljard. Toch groeide in diezelfde periode het aantal (geregistreerde) werklozen van 165 tot 190 miljoen.

De wereldeconomie groeide in deze jaren met drie tot vier procent per jaar, de werkgelegenheid met anderhalf procent. De economische groei leverde dus betrekkelijk weinig bonen op.

De economische crisis van 2008 zal tot vijf miljoen bijkomende werklozen leiden, ondanks een verdere toename van het aantal banen met veertig miljoen. Niet iedereen die aan het werk is, haalt daar een behoorlijk inkomen uit.

Bijna 490 miljoen werkenden komen ondanks hun inspanningen niet aan een inkomen van minstens één dollar per dag per gezinslid en niet minder dan 1,3 miljard werkenden verdienen te weinig om hun familieleden boven de drempel van twee dollar per dag te tillen. Daarom werd in 2006 een nieuw streefdoel toegevoegd aan de eerste Millenniumdoelstelling (tegen 2015 de armoede in de wereld halveren in vergelijking met het jaar 1990).

Download hier deze MO*paper.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift