Wat weten we (niet) over het geweld in Oost-Congo?

Toen de rebellengroep M23 eind 2012 Goma en enkele omliggende steden en gemeenten innam, gingen internationaal alle alarmsignalen af. En toen de leider van M23, Bosco Ntaganda, op 18 maart 2013 de Amerikaanse ambassade in Kigali binnenwandelde om zich over te geven, stond de internationale gemeenschap er perplex bij. Nochtans zijn de instabiliteit, de aanslepende gewelddadige conflicten in de regio en de hoofdrolspelers algemeen bekend. Of toch niet?

In deze MO*paper gaan enkele deskundigen in op aspecten van de blijvende onveiligheid in Oost-Congo die meestal onderbelicht blijven. Met deze poging om meer inzicht te verstrekken in de toestand van deze cruciale regio, hopen zij ook bij te dragen tot een beter beleid ten opzichte van die regio.

 • Koen Vlassenroot belicht de fundamentele oorzaken van het geweld en de strijd om grond en grondstoffen en belicht de regionale en internationale belangen die daarin een rol spelen.
 • Steven Spittaels richt de blik voorbij de meest zichtbare geweldregio’s en ziet haalbare oplossingen – op voorwaarde dat de staat aanwezig is en investeert in ontwikkeling.
 • Kris Berwouts betoogt dat de berichtgeving over Oost-Congo te veel verengd wordt tot de M23. Hij overschouwt het hele landschap van gewapende groepen, die allemaal een sterk etnische connotatie hebben, in de context na de verkiezingen.
 • Nadia Nsayi rondt af met een overzicht van wat volgens haar de voorwaarden zijn om te komen tot vrede in deze conflictregio.
 

Over de auteurs

 • Koen Vlassenroot is hoogleraar aan de UGent en directeur van de Conflict Research Group (UGent).
 • Steven Spittaels studeerde internationale politiek en Advanced Master of Arts in Conflict and Sustainable Peace aan de KU Leuven. Hij deed terreinervaring op in de Balkan en Centraal-Afrika waar hij actief was als onderzoeker, projectmedewerker en projectevaluator. Bij IPIS startte hij in 2006 het mappingproject op. Van 2010 tot 2012 was hij directeur van IPIS.
 • Kris Berwouts is licentiaat Afrikaanse Taalkunde en geschiedenis, en werkte 25 jaar voor verschillende NGO’s en werkt sinds januari als zelfstandig analist en consultant rond Centraal-Afrika.
 • Nadia Nsayi studeerde Vergelijkende en Internationale politiek aan de KU Leuven. Sinds 2010 is ze beleidsmedewerker Centraal-Afrika bij de vredesbeweging Pax Christi Vlaanderen en de ontwikkelingsorganisatie Broederlijk Delen.

Over de MO*papers

 • MO*papers is een serie analyses die uitgegeven wordt door Wereldmediahuis vzw. Elke paper brengt fundamentele informatie over een tendens die de globaliserende wereld bepaalt. MO*papers worden toegankelijk en diepgaand uitgewerkt. MO*papers worden niet in gedrukte vorm verspreid.
 • Ze zijn gratis downloadbaar op www.MO.be/papers.
 • Bij het verschijnen van een nieuwe paper wordt een korte aankondiging gestuurd naar iedereen die zich registreert op www.MO.be/papers.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2819   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift