MO*papers

Minstens acht keer per jaar brengen we een grondige analyse van tendensen of belangen die onze snel veranderende wereld vormgeven. Op 20 à 30 bladzijden zet een auteur op toegankelijke maar grondig beargumenteerde wijze een thema uiteen.

Je kan alle verschenen MO*papers op deze pagina gratis downloaden of je kan ze ook online lezen via deze link.

Wie zijn of haar mailadres bezorgt aan mopaper@mo.be krijgt de aankondiging van elke nieuw verschenen MO*paper in zijn of haar mailbox. Email ons dus nog vandaag en wij zorgen ervoor dat je goed geïnformeerd blijft over onze snel veranderende wereld.

Heb je zelf een suggestie voor een MO*paper, is er een thema waarover je graag een MO*paper wil lezen of wil je een reactie kwijt op een van de MO*papers, mail dan naar mopaper@mo.be.

MO*paper

MO*paper #77: Is uw gsm goud waard?

Voor je een nieuwe smartphone in handen krijgt, hebben veel onderdelen van het toestel al een lange weg afgelegd. De productie van één gsm verreist maar liefst 200 producenten en er is 75 kilogram grondstoffen (zoals aardolie, koper, goud, zilver, tantalium, kwik en lood) voor nodig. Die grondstoffen komen van over de hele wereld, maar worden voora ...
MO*paper

Wat weten we (niet) over het geweld in Oost-Congo?

Toen de rebellengroep M23 eind 2012 Goma en enkele omliggende steden en gemeenten innam, gingen internationaal alle alarmsignalen af. En toen de leider van M23, Bosco Ntaganda, op 18 maart 2013 de Amerikaanse ambassade in Kigali binnenwandelde om zich over te geven, stond de internationale gemeenschap er perplex bij. Nochtans zijn de instabiliteit, ...
MO*paper

Bestaan de Zapatisten nog wel?

“U dacht dat we bijna van de kaart geveegd waren? Neen hoor. We bestaan nog en we zijn nog even sterk als 19 jaar geleden, toen we al die steden veroverden. Meer nog: we zijn nog sterker dan toen, want nu nemen we de stad in, zonder wapens.”In deze MO*paper buigt Latijns-Amerikakenner François Houtart zich over de vraag of de Zapatisten met hun cha ...
MO*paper

Kan rijst West-Afrika voeden?

Bij de West-Afrikanen staat rijst tegenwoordig dagelijks op het menu. De rijstconsumptie in West-Afrika is heel sterk gegroeid en haalt vandaag het niveau van de Aziatische landen, zeker in de steden. In de hele regio staat rijst intussen gelijk aan ‘voedselzekerheid’. Rijst neemt niet alleen een belangrijke plaats in op het menu van elk gezin, maa ...
MO*paper

Hoe komt het dat Afrika de Millenniumdoelstellingen niet haalt?

Het is stilaan wel duidelijk dat Afrika de Millenniumdoelstellingen voor Ontwikkeling niet zal halen. Het gaat daar in veel opzichten niet beter dan bij de millenniumwisseling. De oorzaak daarvan ligt niet in het gebrek aan solidariteit in de westerse wereld, noch in een gebrek aan ondernemerschap in het Afrikaanse continent. Evenmin moeten we de k ...
MO*paper

Genetisch gewijzigd voedsel als oplossing voor het hongerprobleem?

Willen we honger de wereld uit helpen, dan zullen we op zoek moeten naar een landbouwsysteem dat erin slaagt om tegelijk de armoede uit te roeien en voedselzekerheid te garanderen voor de huidige en toekomstige generaties. Kan genetisch gewijzigd voedsel daarbij een rol spelen? Hielke Van Doorslaer schreef een politiek-economische analyse van honge ...
MO*paper

Kan zwart-Afrika voedselzekerheid bereiken?

In mei 2012 publiceerde het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) zijn rapport over de menselijke ontwikkeling in Afrika: Africa Human Development Report 2012: Towards a Food Secure Future. De auteurs leggen de vinger op de grote tekortkomingen in het beleid in vrijwel alle Afrikaanse landen. Dat beleid vertoont twee grote scheeftre ...
MO*paper

Waarover gaat de toenemende Zuid-Zuidsamenwerking? Ontwikkeling, niet hulp

De traditionele kijk op ontwikkeling heeft zich in de geïndustrialiseerde landen altijd gebaseerd op hulp. Rijke landen (“het Noorden”) kunnen de ontwikkelingsinspanningen van armere landen (“het Zuiden”) begeleiden en ondersteunen. De hamvraag is altijd geweest met welk beleid en welke programma’s die hulp zo effectief mogelijk verleend kon worden ...
MO*paper

Hoe inclusief is onze ontwikkelingssamenwerking?

MO*paper van PHOS over handicap in het Belgische ontwikkelingsbeleid.
MO*paper

Het einde van de ontwikkelingssamenwerking?

Een pleidooi voor een nieuwe mondiale solidariteit
MO*paper

Brengen verkiezingen meer democratie in Congo?

MO*paper 67: Les élections apportent-elles plus de démocratie au Congo?
MO*paper

Wat na Busan?

MO*paper van ontwikkelingsspecialist Bert Jacobs over de Ontwikkelingstop van Busan. Kunnen de Aziatische DAC-leden de kloof tussen de oude en de nieuwe ontwikkelingsactoren dichten?

Pagina's

Met de steun van

 2793  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.