De nieuwe wereldorde

“Ontwikkelingslanden en de nieuwe wereldorde” is het achtste boek in de reeks Wereldvisie van de Vlaamse Vereniging voor de Verenigde Naties (VVN).

Een tiental auteurs kreeg van de VVN carte blanche om een bijdrage te leveren. Dat levert een grote verscheidenheid aan onderwerpen op. Zo behandelt een hoofdstuk de machtsverhoudingen in de multipolaire wereld en een ander het belang van transfers van migranten voor hun vaderland. Eén hoofdstuk is gewijd aan Zuid-Afrika. De Regenboognatie krijgt ontwikkelingshulp van het Westen, maar is tegelijk de grootste regionale donor. Zeventien jaar na de val van het apartheidsregime boomt de economie en ontstaat een zwarte middenklasse. Maar nog steeds leven miljoenen Zuid-Afrikanen in pure armoede.

Enkele hoofdstukken behandelen de werking van grote internationale organisaties. Jan Vandemoortele verklaart de problemen waarmee de Verenigde Naties 65 jaar na hun stichting kampen. De organisatie boet aan internationaal belang in, maar blijft wel wel overeind als machtigste orgaan. Iedereen is het eens dat de VN hervormd moet worden, maar over de manier waarop bestaat geen consensus.

Een ander hoofdstuk gaat dieper in op het ontwikkelingsbeleid dat de Europese Unie voert. Momenteel beslissen de afzonderlijke lidstaten waar het grootste deel van hun hulp naartoe gaat. Ook hier moet de EU met één stem leren praten, meent de auteur. De concurrentie op de markt van de ontwikkelingshulp is moordend. Opkomende naties als China nemen de plaats van Europa als partner van derdewereldlanden in.

Een laatste onderdeel is de verschuiving van de internationale machtsverhoudingen. Het Westen boet aan invloed in, en zijn hegemonie wordt door de opkomende landen in vraag gesteld. Na de val van de Sovjet-Unie, bleven de Verenigde Staten als enige supermacht over. Maar de Grote Recessie die tijdens de laatste helft van vorig decennium de wereld teisterde, toont aan dat hun macht aan het afbrokkelen is. De BRIC-landen doorstonden de financiële crisis veel beter dan de oude Noord-Amerikaanse en Europese industrielanden. China kan jaarlijks nog steeds sterke groeicijfers voorleggen. Maar ook Brazilië, Rusland, India en Zuid-Afrika –de andere BRICS– moeten nauwelijks onderdoen. Verwacht wordt dat deze landen tegen 2050 de Europese en Amerikaanse industrielanden voorbijsteken.

De Vlaamse Vereniging voor de Verenigde Naties wil de principes van de VN onder het grote publiek verspreiden. Wereldwijd zijn een honderdtal VVN’s actief.

Ontwikkelingslanden en de nieuwe wereldorde wordt uitgegeven door uitgeverij Acco.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3093   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift