Reconceptualizing India Studies

De opdracht en het belang van Reconceptualizing India Studies wordt in de inleiding van het boek meteen duidelijk gemaakt: nu India, als een van de opkomende machten, op het punt staat de wereldgeschiedenis opnieuw mee te bepalen, is het belangrijker dan ooit om India goed te begrijpen.

Die mondiale context wordt in de rest van het boek achterwege gelaten. En wie hoopt op het einde van de 243 bladzijden veeleisende tekst een antwoord te vinden op de vraag in de eerste regel (‘Wat heeft India te bieden aan de wereld van vandaag en morgen?’), kan zich de moeite besparen. S.N. Balagangadhara weigert namelijk in te gaan op de vragen die over India gesteld worden, omdat die vragen vooral iets zeggen over degene die ze stelt (het Westen), terwijl de antwoorden ook altijd gebruik maken van de kennis over India die volgens hem bijna exclusief Europees is.

Er valt veel te zeggen voor de basisanalyse van Balagangadhara. De kennis van India, het hindoeïsme en de andere religieuze of maatschappelijke culturen maakt inderdaad –nog steeds– uitgebreid gebruik van het werk van oriëntalisten uit de achttiende en negentiende eeuw. Het opzet om die koloniale erfenis te ontmantelen, is dan ook een uitgesproken verdedigbaar project. De redeneringen die de auteur hierrond opbouwt, zijn soms heel verhelderend, soms al te retorisch. Het gevolg van dat laatste is dat al wie de absolute scepsis van de auteur tegenover hindoeïsme als religie of tegenover het kastesysteem als organiserend principe van de samenleving niet deelt, ongenadig weggezet wordt als iemand die nog met een koloniaal bewustzijn naar de dingen kijkt.

Balagangadhara zegt het niet met zoveel woorden, maar dat impliceert ook alle dalitbewegingen die hun emancipatiestrijd baseren op hun verzet tegen de structurele verdrukking en vernedering die hun deel is binnen het kastesysteem.

Het is overigens tekenend voor dit soort post-koloniale analyses dat ze heel uitgebreid duidelijk maken dat de zaken die anderen zeggen onterecht zijn, maar dat een alternatief spreken en weten achterwege blijft. Het eindresultaat is de vaststelling dat spreken over India onmogelijk is, niet alleen voor westerse, maar ook voor Indiase intellectuelen. De enige positie die als authentiek overblijft, is die van een Indiase bevolking die haar Indiaas-zijn leert zonder er vragen over te stellen. Dat lijkt me ontoereikend en potentieel zelfs verlammend voor een land dat zichzelf terecht als wereldspeler van formaat presenteert.

Reconceptualizing India Studies door S.N. Balagangadhara is uitgegeven door Oxford University Press, 270 blzn. ISBN 978 0 19 808296 5

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur