Over Israëlisch-Palestijns conflict: ‘Er heerst weinig hoop op verbetering in de nabije toekomst'

UNRWA in humanitaire crisis na financiële en ethische problemen

Omar Chatriwala (CC BY-NC-ND 2.0)

UNRWA verzekert dat scholen en zorgcentra open zullen blijven zonder aan kwaliteit in te boeten, ondanks geldtekorten. Palestijnse kinderen zullen volgens Gwyn Lewis nog altijd naar school kunnen vertrekken, net zoals deze kinderen in het Palestijnse vluchtelingenkamp van Jerash in Jordanië.

UNRWA, de VN-organisatie die humanitaire hulp voorziet voor Palestijnse vluchtelingen, kreeg op korte tijd enkele klappen. Eerst en vooral werden de jaarlijkse Amerikaanse donaties stopgezet die ten behoeve van de Palestijnse vluchtelingen dienden. Woordvoerster van het State Department Heather Nauert noemde de organisatie ‘onverbeterlijk gebrekkig’ wat leidde tot stopzetting van financiering. Nadien raakte UNRWA verwikkeld in een onderzoek naar ethische schandalen van machtsmisbruik, waarop onder andere België de financiering tijdelijk stopzette.

Gwyn Lewis, bestuurder bij UNRWA op de Westelijke Jordaanoever, was twee dagen in Brussel voor bilaterale gesprekken omtrent de financiering van UNRWA. De organisatie bevindt zich in een crisis na financiële en ethische problemen. MO* ging op gesprek om de situatie op te meten.

Financiële problemen

Volgens de publiek beschikbare cijfers was Amerika tot en met 2017 de grootste financiële donor. ‘Het stopzetten van Amerikaanse financiering aan UNRWA heeft een significante invloed op de organisatie’, stelt Gwyn Lewis. UNRWA verschaft humanitaire hulp- en ontwikkelingsprogramma’s aan Palestijnse vluchtelingen in de vorm van onderwijs en gezondheidszorg. Het plotse wegvallen van een grote som geld kan ervoor zorgen dat de volwaardige uitvoering van deze hulpverleningsdiensten in het gedrang kan komen.

UNRWA verzekert dat scholen en zorgcentra open zullen blijven ondanks bezuinigingen

Het opgelopen geldtekort zal voornamelijk opgevangen worden aan de hand van bezuinigingen. ‘Er zullen efficiëntiemaatregelen doorgevoerd worden om kosten te verlagen.’ Dit zou voornamelijk een reductie in stafmedewerkers betekenen. Daarnaast behoudt UNRWA ter compensatie nauwe relaties met zowel oude, maar ook potentieel nieuwe financiële donors zoals Brazilië en China. Op deze wijze verzekert Lewis dat de humanitaire programma’s ondanks geldtekort niet aan kwaliteit zullen inboeten.

Zo garandeert Lewis dat scholen en zorgcentra open zullen blijven. De educatieve mogelijkheden blijven voor de jeugd verzekerd, een aspect waar zowel organisatie als vluchtelingen veel waarde aan hechten. Onderwijs biedt toekomstperspectief aan de Palestijnse vluchtelingen. Mogelijke aantasting van deze diensten door geldtekort kan frustratie teweegbrengen onder de Palestijnse jeugd en dat is een scenario dat UNRWA liever wil vermijden.

Onzekere toekomst

UNRWA probeert het geldprobleem op te vangen zonder de kern van de humanitaire hulpprogramma’s aan te tasten. Toch is er in de praktijk al ingeboet in enkele hulpverleningsdiensten. ‘Er zijn op de Westelijke Jordaanoever al reducties doorgevoerd bij de mobiele gezondheidszorg en er is bespaard in de mentale gezondheidszorg.’

Er is op dit moment nog geen zicht of er opnieuw Amerikaanse donaties gestort zullen worden in 2020. ‘De terugkeer van Amerikaanse steun in 2020 lijkt op dit moment onwaarschijnlijk, al kunnen dit soort zaken snel veranderen.’ De relaties met Amerika zijn wel nog intact. Door hun afhankelijkheid van vrijwillige donaties blijft de nabije toekomst onzeker voor UNRWA.

Palestijnen leven in angst voor geweld en mogelijk gedwongen uitzettingen

Het Israëlisch-Palestijns conflict overheerst al decennialang in de regio, zonder enige oplossing voor vrede. Palestijnen leven in angst voor geweld en mogelijk gedwongen uitzettingen van hun huis en geboorteplaats door Israëlische troepen. ‘Er heerst weinig hoop tot verbetering in de nabije toekomst’, reageert Lewis. ‘Palestijnse vluchtelingen willen terugkeren naar hun thuis. Ouders willen een toekomst opbouwen voor hun kinderen in een omgeving die niet geteisterd wordt door conflict. Dit is nu niet mogelijk en dat leidt tot grote frustraties.’

Fred Csasznik [Public domain]

Het Israëlisch-Palestijns conflict woedt al zeventig jaar lang en er lijken nog geen oplossingen in het verschiet. Dit beeld is genomen in 1948 toen het Palestijnse vluchtelingenprobleem op gang kwam. Een jaar later werd UNRWA opgericht om hen humanitaire hulp te bieden.

Zelf speelt UNRWA geen rol in het bieden van politieke oplossingen. ‘UNRWA is een humanitaire hulp- en ontwikkelingsorganisatie. Het is niet aan ons om aan politieke bemiddeling te doen’, reageert Lewis over de afwezigheid van UNRWA bij vredesonderhandelingen. ‘We hebben noch de skills, noch de capaciteiten om deze taak op ons te nemen. Het is daarnaast ook makkelijker om hulp aan te bieden als we politiek neutraal zijn.’

Ethisch schandaal

Naast financiële problemen kwam UNRWA enkele maanden geleden ook in opspraak door een ethisch schandaal. Uit een vertrouwelijk intern ethisch rapport, dat deze zomer tot bij Al-Jazeera uitlekte, bleek er sprake te zijn van vermeend machtsmisbruik binnen de hoogste rangen van de organisatie.

Uit dit ethisch rapport bleek er sprake te zijn van machtsmisbruik binnen de hoogste rangen van UNRWA

Zwitserland, Nederland en ook België zetten als reactie op dit ethisch schandaalrapport tijdelijk aanvullende financiering aan de organisatie stop. Zij wachtten verdere verduidelijking af van het onderzoek vooraleer zij verdere financiële contributies gaan toewijzen. Lewis stelt dat deze ‘voorzichtige houding eerlijk is gezien de omstandigheden, maar we behouden wel goede relaties.’

Dat nieuws kwam uiterst ongelegen, zo kort na het nieuws over de stopzetting van Amerikaanse financiële steun. Toch blijkt de imago-schade in dit geval beperkt te zijn volgens Lewis. ‘We zijn ervan overtuigd dat zij de financiering zullen hervatten eenmaal het onderzoek achter de rug is.’

 

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2797   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2797  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.