Steun kritische journalistiek, doe een bijdrage!

Wat is er gebeurd?

Op 11 december sprak het Brusselse hof van beroep zich uit over het proces tussen George Forrest en Wereldmediahuis. Het hof verwierp de klacht van Forrest tegen het artikel De Koperkoning van Congo, omdat de journalistieke aanpak de kritische doorlichting zonder problemen doorstond. Anderzijds veroordeelde het hof MO* tot het betalen van 5.000 euro schadevergoeding voor het publiceren van een cartoon van George Forrest op de cover (van MO*31, maart 2006).

Wereldmediahuis beraadt zich nog over de mogelijkheden om in cassatie te gaan tegen deze uitspraak, die we principieel bedreigend vinden voor de persvrijheid in dit land. Intussen maanden de advocaten van Forrest ons aan om de 5.000 euro meteen over te maken op een daartoe bestemde rekening. Dat is intussen gebeurd.


Congolese mijnwerkers in een mijn van de Forrest Group in Lubumbashi. MO* wil met uw steun de toestand van de Congolese mijnbouw onderzoeken, vijf jaar na een kritische doorlichting die heel wat stof deed opwaaien. © Jimmy Kets

Wat kunnen wij doen?

MO* laat zich door deze aanslepende procedure en de gedeeltelijke veroordeling niet intimideren. Voor ons blijft het onafhankelijk onderzoeken van de werkelijke machtsverhoudingen en transacties in deze mondialiserende wereld centraal staan. Daarom willen we dit jaar een opvolgingsdossier maken over de mijnbouw in de Democratische Republiek Congo. En daarvoor hebben we de steun nodig van alle sympathisanten van de vrije meningsuiting en de kritische journalistiek. Tegenover de eindeloze middelen die mijngiganten kunnen inzetten om kritische journalisten te smoren in jarenlange juridische procedures, kan het publiek zijn eigen -beperkte, maar essentiële- middelen zetten om ernstig onderzoekswerk overeind te houden.

Wij zoeken 5.000 euro om het nieuwe onderzoeksdossier te financieren. Met uw donatie kunnen wij de redactionele kosten van dit project (het onderzoekswerk, de reiskosten, de lokale medewerkers, de fotografie, …) Zet uw sympathie nu om in een concrete bijdrage aan dit onderzoek!

UPDATE: Op slechts zes dagen tijd haalden we dankzij gulle bijdragen van onze lezers het vooropgestelde bedrag bij elkaar (lees meer). MO*dankt van harte alle steungevers! Als u ons toch nog steeds zou willen steunen, dan kan dat uiteraard nog steeds (zie details onderaan deze pagina).

Dit is ons plan

We willen een grondig onderzoek doen van de evolutie van de Congolese mijnsector (met de nadruk op de koperprovincie Katanga), dat antwoord geeft op de volgende vragen:

  • Is er nu meer transparantie dan vijf jaar geleden over de inhoud van mijncontracten, en over de manier waarop die tot stand komen?
  • Krijgt Congo een goede prijs voor de natuurlijke rijkdommen die het inbrengt?
  • Zijn er mechanismen ingesteld om daarvoor te zorgen?  In welke mate is de reële mijnactiviteit er sinds 2006 toegenomen?
  • Heeft het Congolese volk daar evenredig van geprofiteerd of soms eerder last van ondervonden? Daarvoor zullen we onder andere kijken naar de tewerkstelling en de vergoeding voor dat harde werk en de geldstromen in de richting van de overheid: hoeveel bedragen die en wat is daarmee gebeurd?
  • Zijn die overheidsinkomsten uit de mijnbouw vertaald in een betere dienstverlening voor de bevolking en/of in investeringen in infrastructuur die de basis kan leggen voor een economische ontwikkeling.

Meer concreet willen we onderzoeken wat er is gebeurd met het fameuze contract van Forrest van 2005, dat aanleiding gaf tot het dossier in MO*31. Is dat contract effectief vertaald in mijnactiviteiten? Zo ja, welke activiteiten? Hoeveel mensen werken er in de uitbating? Worden ze goed vergoed? Hoeveel belastingen betaalde de onderneming? Hoeveel winst maakte het bedrijf? Wie incasseerde die winst? 

Doe een bijdrage

Er zijn verschillende manieren waarop je dit project financieel een duwtje in de rug kan geven.

De eenvoudigste manier is door een donatie te doen via Paypal. Klik daarvoor op de knop hieronder. Via deze weg kan u ook betalen met Visa en Mastercard.

Als u ons wil steunen met een eenvoudige overschrijving, dan kan dat op rekeningnummer BE54 3101 8015 9297. Als mededeling vult u ‘Steun kritische journalistiek’ in, zo weten wij dat de bijdrage bedoeld is voor dit project.