Bangladesh

MO*/Gie Goris
Analyse

Bangladesh: Het waterland warmt op

Bangladesh is ondanks zijn 160 miljoen inwoners het kleine broertje in Zuid-Azië. Nochtans gebeuren er boeiende zaken in de delta van de Ganges, de Brahmaputra en de Meghna. Economische wonderen besta ...
MO*/Gie Goris
Analyse

Waterland Bangladesh

Voor zijn reportage 'Bangladesh: het waterland warmt op' die verscheen in MO*magazine van juni 2012 reisde MO*hoofdredacteur Gie Goris een week door het land. Hij selecteerde vijftien beelden die hij ...
Dominique Devlieger
Analyse

Bangladesh: Een dag vrij is een dag geen loon

Met 160 miljoen inwoners is Bangladesh een van de dichtst bevolkte landen ter wereld. Het is ook een van de goedkoopste landen op het vlak van lonen. Het goede nieuws is: de macht van de consument wer ...
Nieuws

Klimaatvluchtelingen veroorzaken bevolkingsexplosie in Bengalese sloppenwijken

De honderdduizenden Bengalezen die elk jaar van het platteland naar Dhaka en andere steden trekken, doen de geboortecijfers daar steil omhoogschieten. Veel van die migranten zijn klimaatvluchtelinge ...
Naimul Haq
Nieuws

Bengalese boeren stappen over op klimaatbestendige gewassen

Bengalese boeren stappen over op klimaatbestendige gewassen om het hoofd te kunnen bieden aan overstromingen, droogte en andere calamiteiten waar ze steeds vaker mee te maken krijgen.
Nieuws

Zonne-energie maakt opgang op platteland Bangladesh

Plattelandsbewoners in Bangladesh die tot voort kort geen elektriciteit hadden, kiezen massaal voor goedkope zonne-energie.
uncultured
Nieuws

Experts waarschuwen voor dalend grondwaterpeil Bangladesh

Deskundigen in Bangladesh vrezen dat een snelle daling van het grondwaterpeil in hun land de voedsel- en waterzekerheid van miljoenen mensen in het gedrang zal brengen. De problematische Bengaalse gro ...
Sujan Map/IPS
Nieuws

Bengalese slachtoffers opwarming eisen internationaal klimaathof

De internationale gemeenschap moet een rechtbank oprichten die herstelbetalingen kan toekennen aan landen die het slachtoffer zijn geworden van de opwarming van de aarde. Dat is een van de besluiten v ...
Nieuws

Arm Bangladesh koopt grond in buitenland

Bangladesh behoort tot de armste landen ter wereld, en toch probeert de regering in Dhaka in andere landen goede landbouwgrond te kopen of te leasen. Dat komt op termijn goedkoper uit dan voedsel invo ...
Nieuws

"Microkrediet is beste wapen tegen armoede in Bangladesh"

"De microkredietprogramma's in Bangladesh zijn cruciaal om de armoede terug te dringen", stelt Muhammad Yunus, de econoom die met zijn Grameen Bank in 2006 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.
Nieuws

Pakistaanse textielbedrijven vertrekken naar Bangladesh

Politieke instabiliteit en een verslechterd industrieel klimaat drijven Pakistaanse textielexporteurs naar Bangladesh.
Nieuws

India en Bangladesh gaan enclaves uitwisselen

Het grensgebied tussen India en Bangladesh bestaat uit een lappendeken van enclaves. De enclavebewoners hebben niet dezelfde rechten als andere burgers en leven vaak in mensonwaardige omstandigheden. ...

Pagina's