België

Nieuws

Online moslimhaat neemt alarmerende proporties aan

Racisme en discriminatie op basis van handicap en geloof maakten het merendeel uit van de meldingen die in 2007 binnenliepen bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Vooral het aantal islamofobe kettingmails stijgt zorgwekkend.
Nieuws

België-Congo: Boze speeches volstaan niet

De laatste Congoreis van de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht leidde alweer tot spanningen tussen België en Congo. De Gucht zei er, terecht, dat het nodig is de fabuleuze privileges van sommigen aan te pakken om het bestuur te verbeteren. Hoe efficiënt is die demarche?
Analyse

Vandenbroucke pleit voor dwingender sociaal Europa

Frank Vandenbroucke, Vlaams vice-minister-president en minister van Onderwijs en Werk (sp.a) vindt dat de Europese Unie meer ambitie moet tonen op sociaal gebied.
Nieuws

Het open boek van Umicore

Umicore is een van de enige Belgische multinationals die jaarlijks zijn stakeholders uitnodigt om hen te informeren over zijn sociaal en ecologisch beleid.
Analyse

‘Bedrijven willen fair trade verdrinken in marketinggeweld’

Duurzaamheid hoort stilaan bij de ernstige zaken voor een groeiend aantal Belgische ondernemers.
Analyse

‘De Polen plukken onze jobs weg’

Vorig jaar leverde de tuinbouwsector 17.000 tijdelijke arbeidsvergunningen af aan buitenlandse arbeiders uit de nieuwe Europese lidstaten. Vooral Polen gingen in de fruitteelt als plukkers en sorteerders aan de slag. De Indiase sikhs, al geruime tijd de plukkers van dienst in de Haspengouwse fruitteelt, zien het met lede ogen aan.
Nieuws

11.115 asielaanvragen in 2007

In 2007 hebben 11.115 mensen asiel aangevraagd in België. Het gaat vooral om inwoners van Rusland, Servië, Irak, Congo en Afghanistan. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), dat gepubliceerd werd naar aanleiding van de Wereldvluchtelingendag op 20 juni.
Nieuws

Biokloof groeit

Uit een enquête van het OIVO, het onderzoeks- en informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties, blijken lagere sociale groepen minder geneigd te zijn om biologische voedingsproducten te kopen. Wie bio koopt, doet dat vooral om het milieu te ontzien en wegens de positieve effecten op de gezondheid.
Nieuws

Situatie van Antwerpse allochtonen niet rooskleurig

De situatie van etnisch-culturele minderheden in Antwerpen gaat niet of te traag vooruit. Ze hebben een beperkte toegang tot de sociale huurmarkt, een achterstand in het onderwijs en verkeren in een wankele positie op de arbeidsmarkt. Bovendien vinden ze maar moeizaam de weg naar welzijnsorganisaties en sport- en culturele verenigingen.
Netwerk Vlaanderen
Nieuws

Belgen lopen hoog risico op schadelijke investeringen

Netwerk Vlaanderen heeft een rangorde gemaakt van Belgische grootbanken op basis van hun investeringsbeleid. Deutsche Bank scoort het slechtst.
Nieuws

Helft Vlamingen wil ecotaks op vliegtickets betalen

De helft van de Vlamingen is bereid een ecotaks op zijn vliegtickets te betalen. Dat blijkt uit een enquête van het reismagazine Grande, waaraan ruim 40.000 mensen deelnamen.
Nieuws

Grondwettelijk Hof schrapt in nieuwe asielwet

Het Grondwettelijk Hof heeft gisteren (dinsdag) in een arrest enkele beroepstermijnen van de asielwet van 15 september 2006 vernietigd. Het Hof schrapte onder meer de beroepstermijn van 15 dagen voor asielzoekers.

Pagina's