België

Nieuws

Pingpong met asielzoekers

België stuurt asielzoekers die elders al een aanvraag indienden zonder pardon terug. Ook al kunnen de gevolgen dodelijk zijn, zoals voor de Tsjetsjeen Isa Abubakarov. Nochtans is een humanitair asielbeleid niet verboden.
Opinie

Bruno Tobback over Bali, Kyoto en de Europese klimaatpolitiek

Op de VN-klimaatsconferentie van Bali in december hebben 190 landen beslist om de komende twee jaar intensief te onderhandelen over een nieuw klimaatverdrag om het huidige Kyotoprotocol in 2012 op te volgen. MO* sprak hierover met Bruno Tobback, op dat moment nog Belgisch minister van Milieu.
Opinie

Verstoppertje rond kernwapens: GAME OVER

Minister van defensie De Crem heeft toegegeven dat er in Kleine Brogel kernwapens liggen. Hiermee is een publiek geheim, publiek en niet meer geheim. Vredesactie en Bomspotting hopen dat nu eindelijk de in 2005 gestemde resoluties van Kamer en Senaat, waarin gevraagd wordt om de terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens binnen de NAVO op de agend ...
Elena Dikomitis
Nieuws

Mensen zonder papieren op straat in Antwerpen

De stemmen van enkele honderden mensen zonder papieren die al jarenlang wachten op regularisatie, weerklonken deze middag in de straten van Antwerpen.
Nieuws

Stijgend aantal organisaties compenseert CO2-uitstoot

Het Belgische ngo-initiatief CompenCO2 biedt de mogelijkheid de persoonlijke CO2-uitstoot financieel te compenseren. De Europese consumentenorganisatie Eurocoop maakte dinsdag bekend te willen meestappen in de logica van CompenCO2.
Nieuws

Belgische ontwikkelingshulp ontspoort op weg naar 0,7%-norm

België gaf in 2007 maar 0,43 procent van zijn Bruto Binnenlands Product uit aan Ontwikkelingssamenwerking, terwijl dat eigenlijk 0,55 procent had moeten zijn om in 2010 zoals beloofd 0,7 procent te halen. De kersverse minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel weet de tegenvaller aan het uitblijven van schuldkwijtscheldingen, vooral aan ...
Nieuws

Wetsvoorstel aasgierfondsen goedgekeurd in commissie

Een wetsvoorstel dat aasgierfondsen moet verhinderen om nog langer beslag te laten leggen op Belgisch ontwikkelingsgeld, is vandaag (dinsdag) unaniem goedgekeurd in de commissie Buitenlandse Zaken.
Nieuws

België bespaarde in 2007 op ontwikkelingshulp

De (vorige) regering van lopende zaken keurde midden december op de valreep nog een besparing goed op het budget van ontwikkelingssamenwerking. Een volgehouden groei naar de beloofde 0,7% tegen 2010 lijkt ver weg.
WWF
Nieuws

Vismensen schudden Belgen wakker

Het Wereldnatuufonds (WWF) heeft haar nieuwe klimaatcampagne op gang getrokken. Als uithangbord koos het WWF voor een vismens: een mens die zich heeft aangepast aan het stijgende waterpeil als gevolg van de klimaatverandering.
MO*
Nieuws

Ludiek reageren op racistische kettingsms

Sinds enkele weken circuleert vooral bij jongeren een racistische kettingsms. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding roept op om ludiek te reageren op de sms.
Nieuws

Opinierechtbank beschuldigt België van opsluiting kinderen in gesloten centra

Een jury van volwassenen en kinderen daagt België voor een opinierechtbank voor de opsluiting van kinderen in gesloten centra. Volgens de organisatoren schendt de staat hiermee het VN-Kinderrechtenverdrag.
Nieuws

Racisme of vrije meningsuiting?

Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS) wil niet dat racistisch gedrag gebanaliseerd wordt. De organisatie reageert daarmee op de Liga voor Mensenrechten, die in het nieuwe artikel 21 van de antiracismewet een aantasting van het recht op vrije meningsuiting ziet.

Pagina's