België

Nieuws

Champagne voor 'Man bijt hond'

‘Man bijt hond’ heeft dinsdagavond in de Brusselse Beursschouwburg de prijs voor ‘beste interculturele televisie’ in de wacht gesleept. Er waren ook veel lovende woorden voor de inspanningen van de commerciële zenders.
Nieuws

Electrabel goedkoper dan buurlanden?

In de nasleep van de golf van kritiek op de hoge prijzen van Electrabel, lanceert het elektriciteitsbedrijf een reclamecampagne. Belgische gezinnen zouden minder betalen voor hun elektriciteit dan in de buurlanden. Vanuit verschillende hoeken wordt de consument gewaarschuwd om de reclameboodschap met een korrel zout te nemen.
Nieuws

18 ngo’s krijgen onvoldoende na externe screening

Een groot deel van de Noord-Zuidngo's liet zich begin dit jaar screenen door consultancybedrijf PricewaterhouseCoopers. Doel was om te kijken of de ngo's voldoen aan de criteria voor programmafinanciering van de federale overheid. De resultaten daarvan –die zowel de sterktes als zwaktes van de ngo’s tonen– zijn alvast te bekijken op de website van ...
Nieuws

Groener bidden

Met het project "eco-kerk" wil Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede vzw (NRV) de CO2-uitstoot van kerkgebouwen verminderen en gelovigen oproepen om zelf duurzamer te gaan leven.
Nieuws

Opschudding over bouw steenkoolcentrale

Energiebedrijf E.ON wil in de Antwerpse haven een steenkoolcentrale bouwen, jaarlijks zal 2 miljoen steenkool verbrand worden om energie op te wekken. Milieuorganisatie Greenpeace en Groen! vrezen dat de centrale het Belgische klimaatbeleid hypothekeert.
Nieuws

Climact compenseert je CO2-uitstoot

De Belgische organisatie CLIMACT biedt sinds begin deze maand een manier aan om de klimaatopwarming te bestrijden. De organisatie berekent de CO2-voetafdruk van bedrijven en particulieren, geeft advies over hoe je die CO2-uitstoot kan verminderen en compenseert ten slotte de uitstoot door projecten in het buitenland te financieren.
Opinie

Pleidooi tegen een geruisloos Sarajevo

Professor Luc Huyse schreef dat het zinvol kan zijn het Belgische communautaire gezwoeg ook vanuit mondiaal perspectief te bekijken. We doen een poging
Brecht Goris
Analyse

Mondiale Belg: Zo ver mogelijk

Een Braziliaan die opklom vanuit de pornokelders van Brussel tot op de hoogste verdieping van de bouwnijverheid.
Nieuws

NGO's en transparantie

Hoe goed is het goede doel? Met dat polemiserend boek wakkerde Thierry Debels een essentieel debat aan. MO*stelde de vragen aan mensen die Debels vermeed.
Nieuws

Toch geen Europese uitstootbelasting op auto's

De regeringen van de EU-lidstaten lijken de roep om autobelastingen op basis van kooldioxide-uitstoot toch te negeren. Op 4 december staat het voorstel op de agenda van de 27 ministers van Financiën, maar voorzitter Portugal verwacht geen doorbraak op dit punt.
Opinie

Geen overheidsgeld voor wapens

Vandaag en morgen bespreken de commissie voor economie en de subcommissie wapenhandel van het Vlaams Parlement de beleidsbrief van Minister Ceysens. Eén van haar belangrijkste beleidsprioriteiten is meer geld voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie met als doel dat Vlaanderen tot de Europese top zou behoren en zo de welvaart voor de huidige en to ...
Nieuws

Bekendheid fair trade in de lift

Meer dan tachtig procent van de mensen die verantwoordelijk zijn voor de aankopen in het gezin, weten wat fair trade is. In 2005 was dat 66%. Het aantal mensen dat fairtradeproducten koopt, blijft echter stabiel.

Pagina's