België

Nieuws

Jaaroverzicht 2008: De Belgische actualiteit

De Belgische ministers bezochten Centraal-Afrika, de Palestijnse gebieden en de buurlanden van Darfoer en woonden de NAVO-top bij in Boekarest. In eigen land blokte de Senaat aasgierfondsen af en sloot Leterme het jaar af met het ontslag van zijn regering.
Nieuws

Marokkaanse diaspora als motor voor ontwikkeling

De Marokkaanse overheid wil de diaspora meer betrekken bij de economische ontwikkeling van het land van herkomst. Vandaar haar groeiende interesse voor de Marokkaanse gemeenschap in het buitenland. Maar in de diaspora investeren blijft ondanks de vele beloftes gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Nieuws

Ecopower en Soleil Vert winnen duurzaamheidsprijs

Ecopower en Soleil Vert hebben de Grote Prijs voor de Toekomstige Generaties gewonnen, een prijs die als doel heeft initiatieven in de schijnwerpers te zetten die de verschillende dimensies van duurzame ontwikkeling in zich verenigen: het ecologische, het sociale en het economische.
Nieuws

10.000 gloeilampen zorgen voor energieverslindende kerstsfeer

In de Gentse winkelstraten zorgen 10.000 gloeilampen voor de sfeer tijdens de kerstperiode. Alleen al de gloeilampen in de veldstraat verbruiken 63.000 Watt. Indien ze zouden vervangen worden door led-lampjes, zou het energieverbruik 126 keer lager liggen.
Bio Base Europe
Nieuws

Europees kenniscentrum wil commercialisering biogebaseerde producten stimuleren

Vlaanderen en Nederland slaan de handen in elkaar om tegen 2010 een onderzoeks- en opleidingscentrum op te richten dat de ontwikkeling van een duurzame biogebaseerde economie in Europa wil bevorderen. 'Bio Base Europe' concentreert zich op de ontwikkeling van de tweede generatie biogebaseerde producten.
Nieuws

'Fortisgate' wordt Leterme I fataal

Op 19 december diende premier Yves Leterme het ontslag van zijn regering in bij de koning. Momenteel houdt de koning zijn beslissing nog in beraad. 'De oorzaak van deze crisis is terug te brengen tot New York, midden september, en het failliet van Lehman Brothers', zegt Ben Shore, de financiële correspondent van de Britse omroep BBC News.
Netwerk Vlaanderen
Nieuws

Creëer je eigen nepgeld

Netwerk Vlaanderen verspreidt een week lang 100.000 sjablonen in stations, universiteiten en winkelstraten waarmee je je eigen nepgeld kan maken. Door bankbiljetten van het N€P-logo te voorzien, wijs je de banken op hun verantwoordelijkheid.
Nieuws

"Waalse regering toont Vlaanderen hoe het moet"

De Waalse overheid zet in haar economisch reddingsplan stevig in op openbaar vervoer. Ze voorziet voor minstens 500 miljoen euro voor de aanleg van een nieuw tramnet in Luik, terwijl nieuw asfalt voorlopig op de lange baan geschoven wordt. Een goed voorbeeld voor Vlaanderen, zegt de milieubeweging.
Opinie

Waardig werk in Ikea Gent?

Ikea is populair vanwege het veelzijdige en betaalbare assortiment. Maar Van maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben ze bij IKEA weinig of geen kaas gegeten. Het bedrijf ontwijkt de belastingen internationaal op grote schaal, en met de arbeidsomstandigheden bij de toeleveranciers is het slecht gesteld.
G
Nieuws

Een schaap of een vrije dag opofferen?

Op 8 december vieren de islamieten het Offerfeest. Maar dit jaar valt het feest tijdens de examens van het secundair onderwijs. Duizenden jongeren staan voor een dilemma: studeren of feesten.
Opinie

België zit niet te wachten op ggo's

Het Vlaams Parlement heeft zich dinsdag over het zogenaamde co-existentiedecreet gebogen, dat de vrije keuze van boeren en consumenten tussen genetisch gewijzigde teelten en ggo-vrije teelten en voeding moet garanderen. Het debat doet de emoties tussen voor- en tegenstanders ook nu hoog oplaaien. Maar eigenlijk is het een overbodige discussie, zeke ...
Opinie

'We zijn allemaal kinderen van migranten'

Zoals ieder jaar viert het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum) de Internationale Dag van de Migrant met een specifieke actie. Dit jaar koos het Centrum de slogan “We zijn allemaal kinderen van migranten” als het centrale thema van deze campagne.

Pagina's