België

Analyse

Bouwvakkers (m/v) gevraagd

De Mondiale Belg is een vrouw met handen aan haar lijf en een meer dan gemiddeld ontwikkeld stel hersenen onder de pan.
Nieuws

Migrantendollars in noord-zuidperspectief

Er zit potentieel in de link tussen migratie en ontwikkeling, dat is de overtuiging van het eerste Wereldforum voor Migratie en Ontwikkeling. Straks zullen de bijna 800 deelnemers aan dat Global Forum zich in Brussel buigen over de rol die migranten kunnen spelen als nieuwe bruggenbouwers voor ontwikkeling. De Vlaamse Noord-Zuidbeweging liet dit de ...
Nieuws

Gratis advies voor Reynders en Leterme

Yves Leterme gaat nu -eindelijk- echt de onderhandelingen over een nieuwe Belgische regering leiden. 'Een hedendaags goed bestuur betekent dat zowel de Belgische als de Vlaamse of Waalse ambities getoetst worden aan de realiteit van deze gemondialiseerde eenentwintigste eeuw, in plaats van vast te blijven hangen aan staatsstructuren of volksideolog ...
Nieuws

Feest in't Park focust op duurzaam stedelijk noord-zuidbeleid

Feest in 't Park is door de jaren heen het feestelijk uithangbord van het Brugse noord-zuidbeleid geworden. De organisatoren van het festival, de Brugse Derde Wereldraad en het Stedelijk Wereldcentrum willen met dit festival hun engagement voor een duurzaam noord-zuidbeleid in de kijker zetten.
Nieuws

'Levende boeken' getuigen tegen vooroordelen

Wie met vragen zit over moslims of homo's kan daar een boek over lezen, maar aan een boek kan je geen vragen stellen. Misschien kan je daarom op een van de komende zomerfestivals eens langslopen bij de 'mensenbib'. Je kan er een kandidaat-priester, een Marokkaan of een politieman ontlenen voor een gesprek om vooroordelen uit de weg te ruimen.
Analyse

Het duurzaamheidsrapport van Paars

Hoe bracht de paarse regering het er van af inzake duurzame ontwikkeling? Voerde ze een samenhangend ontwikkelingsbeleid? Zorgde ze voor een ecologische omslag? Maakte ze ons land weerbaarder op de woelige zee van de mondialisering? MO* toetst het regeringswerk aan enkele cruciale doelen die Paars zichzelf had gesteld.
Analyse

Kinderrechten

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) bestaat achttien jaar en werd door 193 landen geratificeerd. Helaas blijken de rechten van het kind vooral in conflictgebieden geen prioriteit.
Opinie

Mondiaal kiezen

MO* geeft ruimte aan vier politici die zich opvallend vasthoudend en met kennis van zaken met de wereld hebben beziggehouden en die ook met een mondiaal programma op de kiezer toe stappen Dirk van der Maelen (sp-a), Karel De Gucht (Open VLD), Sabine de Bethune (CD&V) en Peter Tom Jones (Groen!).
Analyse

Hotel Tagawa

31 april 2007. Het is middernacht en het Hotel Tagawa aan de Brusselse Louizalaan is helemaal leeg. De deuren zijn definitief gesloten, er blijven alleen wat vluchtige sporen van leven en de geesten van de mensen die hier de voorbije vier jaren gewoond hebben. Fotografen Fabrice Kada en Johanne Verbockhave willen die sporen en spoken in beeld te br ...
Opinie

Stemadvies

MO*lezers zijn voldoende geïnformeerd om zelf een keuze te maken op 10 juni. Toch kan de hoofdredacteur het niet laten om een advies te geven -aan de kandidaten.
Nieuws

‘Volgende minister van Ontwikkelingssamenwerking krijgt het moeilijk’

België heeft de voorbije jaren niet echt vooruitgang geboekt inzake ontwikkelingssamenwerking. Minister Armand De Decker "heeft weinig opmerkelijks laten zien" en de uitgaven bereiken alleen een aanvaardbaar niveau door eenmalige schuldkwijtscheldingsoperaties. Dat zegt 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, in zijn vandaag (29 mei) ...
Nieuws

"Ikea en Aveve scoren onvoldoende op duurzaam hout" (WWF)

Slechts zes van twintig Belgische verdelers van tuinmeubelen scoren een voldoende op duurzaam hout. Dat blijkt uit een rangschikking van het Wereldnatuurfonds (WNF). Bij de gebuisden zijn enkele grote namen als Ikea en Aveve.

Pagina's