Brazilië

Nieuws

Miljoenste moord in Brazilië sinds 1978

Nog voor het einde van 2008 zal Brazilië met de miljoenste moord sinds 1978 een trieste mijlpaal bereiken. Met bijna 150 moorden per dag is Brazilië één van de meest gewelddadige landen ter wereld.
Nieuws

Uitbraak van gele koorts of vals alarm in Braziliaanse jungle?

Het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid voert een oorlog op twee fronten: tegen de gele koorts in de jungle en tegen de speculaties in de pers dat er een echte epidemie is uitgebroken in Brazilië. Gele koorts komt sinds 1942 al niet meer voor in Braziliaans stedelijk gebied.
Nieuws

Drama’s onder ‘opeengepakte’ Braziliaanse indianen

In Brazilië zijn het voorbije jaar minstens 76 indianen gewelddadig aan hun einde gekomen, 28 meer dan in 2006. De meeste moorden gebeuren in de westelijke deelstaat Mato Grosso do Sul, waar guaraní-indianen te weinig land hebben om hun traditionele levenswijze vol te houden. Ook het zelfmoordcijfer ligt er hoog.
Nieuws

Zuid-Amerika kijkt aan tegen lost generation

Zeven miljoen jonge Brazilianen en bijna 800.000 jongeren in Argentinië zitten zonder werk en studeren niet. Als ze niet snel geïntegreerd worden in de maatschappij, riskeert het fenomeen voor groeiende armoede te zorgen, zeggen deskundigen.
Nieuws

Brazilië moet buikriem aanhalen in verkiezingsjaar

Dit jaar staan er in Brazilië nationale en regionale verkiezingen op stapel, net nu president Lula da Silva verplicht is de belastingen te verhogen en de uitgaven te verminderen. Hij staat voor de moeilijke evenwichtsoefening de economie gezond te houden zonder stemmen te verliezen.
Nieuws

Jaar van de waarheid voor Amazonewoud

Kan Brazilië de ontbossing in het Amazonewoud verder terugdringen? De voorbije drie jaren werd het grootste regenwoud op aarde steeds minder sterk aangevreten, maar door de economische groei in Brazilië en de stijgende sojaprijzen dreigt een nieuwe aanval van kapwoede.
Nieuws

Brazilië zoekt vervolg voor economisch succesrecept

De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva is goed op weg om zijn verkiezingsbelofte uit 2002 ,“een brede markt voor de massa’s”, te realiseren. Er kwamen in de voorbije twee jaar vier miljoen banen bij en de koopkracht lag nog nooit zo hoog. Toch doemen er enkele gevaarlijke klippen op voor de economie.
Nieuws

Muziek verzacht de zeden in Braziliaanse gevangenissen

Rapper Marcelo Yuka raakte zes jaar geleden verlamd door zes kogels, toen hij een vrouw ter hulp kwam die werd overvallen in zijn thuisstad Rio De Janeiro. Yuka rapt nu vanuit een rolstoel, maar zet zich ook actief in voor BOCA, een organisatie die concerten organiseert en bibliotheken opricht in Braziliaanse gevangenissen.
Nieuws

RK-Kerk steunt hongerstaking bisschop

De hoogste echelons van de Rooms-Katholieke Kerk in Brazilië hebben hun steun betuigd aan bisschop Luiz Cappio. De bisschop is in hongerstaking tegen plannen van de overheid om de rivier Sao Francisco om te leiden.
Nieuws

Brazilië zet eigen fonds tegen ontbossing op

Brazilië begint volgend jaar met een eigen fonds tegen de ontbossing in de Amazoneregio. Het startkapitaal bedraagt 150 miljoen dollar (102 miljoen euro); waarschijnlijk draagt Noorwegen 100 miljoen dollar (68 miljoen euro) bij. Rijke landen krijgen in ruil voor hun bijdragen uitstootcertificaten.
Nieuws

VN looft Braziliaans asielbeleid

Na tien jaar asielbeleid in Brazilië komt de VN met een positief voortgangsrapport. Het land neemt meer vluchtelingen op dan veel andere landen in de regio en biedt betere begeleiding, al blijft de integratie in de samenleving een moeilijk probleem.
Nieuws

Riolering voor alle Brazilianen... in 2122

Amper de helft van de Braziliaanse bevolking is aangesloten op het rioleringsnetwerk, en aan het huidige tempo zal de hele bevolking pas gebruik kunnen maken van riolering in 2122, het jaar waarin Brazilië 300 jaar onafhankelijkheid viert.

Pagina's