China

Nieuws

'VS en China moeten samenwerken in Afrika'

Nu de Verenigde Staten en China in Afrika azen op de voorraden olie en andere grondstoffen, is het noodzaak dat beide landen hun beleid beter op elkaar afstemmen. Dat draag bij aan politieke stabiliteit en efficiënte ontwikkelingshulp.
Nieuws

Verdriet Chinese ouders slaat om in woede

De Chinese overheid voelt onverwachte naschokken van de aardbeving van 12 mei. Het verdriet van ouders en familieleden van de duizenden Chinese kinderen die omkwamen, slaat stilaan om in woede tegen ambtenaren en politici. Ook het strenge Chinese beleid dat maar één kind per gezin toelaat, komt onder toenemende druk.
Nieuws

Argwaan over Malawisch verbond met China

China blijft zijn invloed in Afrika uitbreiden en haalde net het kleine land Malawi als nieuwe handelspartner binnen. Niet alle Malawiërs zijn even enthousiast over de nieuwe bondgenoot.
Nieuws

Aardbeving doet kritiek op China verstommen

De wereldwijde steunbetuigingen na de dodelijke aardbeving in de provincie Sichuan hebben de aandacht afgeleid van de rol die China in Birma speelt. Omgekeerd heeft de openheid van Peking Chinese media de moed gegeven om vragen te stellen bij de crisis in buurland Birma.
Nieuws

China rouwt, op vraag van het volk

De nationale rouw die China afkondigde voor de slachtoffers van de aardbeving is de eerste grote rouwmanifestatie voor de dood van gewone burgers. De trendbreuk kwam er op vraag van de bevolking.
Nieuws

Solidariteit met aardbevingsslachtoffers balsem op Chinese ziel

De aardbeving in Sichuan, hoe verschrikkelijk ook, lijkt een positief effect te hebben op het Chinese zelfbeeld. De internationale hulp doet de kritiek op de Chinese bezetting Tibet even vergeten en de regering scoort goede punten met haar transparante en open aanpak van de noodhulp.
Nieuws

Chinese aardbeving bijna rechtstreeks op internet te volgen

"Een aardbeving in Peking? Yup, ik voelde het ook." De eerste melding over de aardbeving in de Chinese provincie Sichuan, die voelbaar was tot in Sjanghai en Peking, verscheen op de microblogsite Twitter.com, een site waar gebruikers hun vrienden en kennissen via korte boodschappen op de hoogte kunnen houden van wat er zich afspeelt in hun leven.
Nieuws

Tibet achtervolgt Chinese president in Japan

De Japanese regering doet haar best om de Chinese president Hu Jintao niet voor het hoofd te stoten tijdens zijn “historische” vijfdaagse staatsbezoek aan het buurland. Maar Tibet hangt overal in de lucht.
Opinie

Stimuleer de mensenrechten in China, niet het nationalisme

China heeft de eerste veldslag in de mediaoorlog rond de mensenrechten gewonnen. Chinezen van Shanghai tot San Fransisco staan pal achter de regering, ondanks -of juist door- de barrage van aanvallen in de westerse media. Wie echt de mensenrechten wil stimuleren, moet sociale, economische en ecologische rechten centraal stellen. En mag de kritiek ...
Nieuws

Secretaris-generaal Chinese auteursvereniging urenlang opgesloten

Yu Zhang, een wetenschapper en schrijver die in Zweden werkt, is bij zijn aankomst in Hong Kong tien uur vastgehouden en dan op een vliegtuig retour Zweden gezet.
Nieuws

China financiert de Amerikaanse oorlogen

Elke dag lenen de Verenigde Staten van Amerika 2 miljard dollar van het buitenland, vooral van China. Dat is meer dan 1 miljoen dollar per minuut. Hoe en waarom gebeurt dat?
Nieuws

Dure grondstoffen doen Chinese biobrandstofdroom vervliegen

De Chinese producenten van bio-ethanol zitten in zak en as door de stijgende voedselprijzen. De internationale kritiek op het omzetten van maïs en cassave in brandstof maakte weinig indruk in China, maar nu dreigt de productie onbetaalbaar te worden.

Pagina's