Congo (DRC)

Nieuws

Congolese soldaten worden klusjesman dankzij Belgische leger

Driehonderd Congolese militairen hebben met de steun van een vijftigtal Belgische geniesoldaten een opleiding gekregen tot elektricien, metser of loodgieter. De bevolking van Kananga, de hoofdplaats van Oost-Kasaï, waar het project loopt, is er zeer over te spreken: “Het is eens wat anders, soldaten in dienst van de wederopbouw”.
Opinie

Waar blijven de BV'S?

Wat is er toch met ons aan de hand? Als Bulgaarse weeskindertjes wat te lang op hun potje moeten zitten, slaat een golf van emoties over het land. Traantjes worden weggepinkt, BV's gaan zich ter plaatse op de hoogte stellen, milde giften worden gestort, Vlaanderen laat zich weer eens van zijn beste kant zien. En zo hoort het ook.
Analyse

Nieuws in stripvorm in Kinshasa

Twee Belgische antropologen deden onderzoek naar de rol van strips in de verspreiding van lokaal nieuws in Kinshasa.
Nieuws

Congolese boeren helpen vluchtelingen

De Congolese boerenbeweging van Noord-Kivu heeft na twee jaar overleg een contract ondertekend met het wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties. De boeren leveren ondermeer maïs en bonen aan het WFP, het WFP verdeelt op zijn beurt het voedsel onder de vluchtelingen in Centraal-Afrika.
Nieuws

“Landbouw kan Congolese economie lanceren”

Alle ogen zijn gericht op de herziening van de mijncontracten in Congo, maar het is de landbouw die het gigantische land uit het slop kan halen. Momenteel wordt slechts tien procent van de beschikbare landbouwgrond in Congo bewerkt.
Gie Goris / MO*
Nieuws

‘Er is al te veel cynisme en pessimisme over Congo’

Het driedaagse bezoek van Vlaams minister Bert Anciaux aan Kinshasa werd donderdagavond afgesloten met een stuwend optreden midden in één van de volkswijken. ‘Als cultuur opbloeit in gemeenschapscentra, dan kan de hele samenleving daarvan profiteren’, gelooft Anciaux.
Opinie

VN-wapenembargo tegen Congo mag niet versoepeld worden

Op 15 februari 2008 besloot de VN-Veiligheidsraad om het wapenembargo tegen DR Congo tot eind maart 2008 te verlengen. Zij sprak echter over de noodzaak om de van kracht zijnde sancties aan te passen. Het recent getekende Vredesakkoord van Goma is volgens de VN-Veiligheidsraad een aanleiding om het wapenembargo op een aantal cruciale punten te vers ...
Nieuws

Blindheid zet rem op ontwikkeling arme landen

Blindheid treft vooral arme landen, en de handicap werkt armoede nog eens in de hand. Nochtans kan blindheid bij kinderen in de helft van de gevallen behandeld worden. Met haar nieuwe campagne “Geef me zicht op het leven!” wil CBM België een miljoen euro inzamelen om dit euvel in Congo te bestrijden.
Gie Goris
Nieuws

Vlaanderen herontdekt Congo

Vlaams Minister Bert Anciaux ondertekende dinsdag (19 februari) in Kinshasa een intentieverklaring om tot duurzame culturele samenwerking te komen met de Democratische Republiek Congo. Dat was de hoogste tijd, vonden de Congolezen.
Opinie

Seksueel geweld: altijd iemands moeder, altijd iemands dochter

Onze mannelijke politici geven scherpe verklaringen af over het geweld dat op vrouwen gepleegd wordt in conflictsituaties. Maar doen ze er ook iets mee?
Nieuws

Wereldbank geeft vers geld voor vergeten pygmeeën

De Wereldbank erkent dat bij de herziening van de houtkapconcessies in Congo de pygmeeën over het hoofd gezien werden en komt nu met vers geld over de brug. Maar de controle op illegale houtkap in het uitgestrekte, moeilijk toegankelijke Evenaarswoud blijft een heikel punt.
John Vandaele
Nieuws

Het Congolese roofdier, Mozes in Katanga en de Chinezen

Eén jaar na de verkiezingen legt Congo een gemengd rapport voor: geweld in Kivoe, een veelbelovende gouverneur in Katanga en megacontracten met China, die wellicht de politieke toekomst van president Kabila bepalen. MO* kon die contracten inkijken en had een gesprek met gouverneur Katumbi.

Pagina's