El Salvador

Nieuws

Salvadoraans middenveld bezorgd over politiegeweld

Maatschappelijke en religieuze leiders maken zich zorgen over de mensenrechtensituatie in El Salvador. Op 2 juli werd in Suchitoto, een toeristenstadje in de buurt van San Salvador, een betoging gewel ...
Nieuws

Salvadoranen krijgen alleen op papier leidingwater

In 2004 kraaide de regering van El Salvador victorie: het eerste rapport over de Millenniumdoelstellingen kon melden dat het doel inzake water was gehaald: het aantal mensen zonder toegang drinkwater ...
Nieuws

Productie biogas moet ontbossing El Salvador stoppen

De regering van El Salvador en de Verenigde Naties steunen een project in Santa Barbara om biogas uit biomassa zoals koeienmest te produceren. Dat moet de dramatische ontbossing in de streek tegengaan ...
Nieuws

Van moord verdachte politieofficieren doodgeschoten in cel

In de gevangenis van de Guatemalaanse stad Cuilapa zijn zondag vier politieofficeren in hun cel vermoord door een gewapend commando. De vier Guatemalanen zaten vast op verdenking van moord op drie Sal ...
Nieuws

Salvadoranen willen af van dure dollar

De Salvadoranen hebben al zes jaar alleen nog dollars in hun portefeuille. De Salvadoraanse regering houdt vol dat de “dollarisering” de economie goed heeft gedaan. Maar de meeste Salvadoranen vinden ...
Analyse

België koopt schone lucht in El Salvador

Om de Kyoto-norm te halen, investeren de Belgische overheden in schone technologie in het Zuiden. De EU en de milieubeweging vinden dat België te weinig zélf doet, maar het project in El Salvador kan ...
Nieuws

Verzoeningsproces in El Salvador op de helling

Heeft El Salvador de vrede verloren? De Salvadoraanse burgeroorlog is nu vijftien jaar voorbij en de regering gaat prat op democratische stabiliteit en economische groei. Maar aan het geweld en de soc ...
Nieuws

Salvadoraanse landbouw vreest genadeslag

Nieuwjaar is geen reden tot feestvieren voor de meeste Salvadoraanse boeren. Maïsproducenten en veetelers zijn bang helemaal uit de markt te worden geconcurreerd als het vrijhandelsverdrag tussen de V ...
Nieuws

"Salvadoranen schieten in bij vrijhandel met VS"

Boeren en de meeste ondernemers in El Salvador hebben de indruk dat ze hun broek scheuren aan het omstreden vrijhandelsakkoord tussen Midden-Amerika en de VS. Straatventers raakten de afgelopen ma ...
Nieuws

El Salvador spint garen bij Kyoto

El Salvador spint garen bij de emissieregels van het protocol van Kyoto over de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. De internationale afspraken leveren het land geld op en moedigen invest ...
Analyse

Jongeren onder vuur in El Salvador

'Ik hou van de zang van de lijster, ik hou van de penetrante geur van de bloemen en de schoonheid van jade. Maar ik hou nog veel meer van mijn broer, de mens.' Het Nahuatl lied komt uit hetzelfde land ...
Nieuws

'Geweld bedreigt democratie in Midden-Amerika'

Het schrikbarende en toenemende geweld in de steden van El Salvador, Guatemala en Honduras zal de democratie in die landen aantasten als er geen verstandig antwoord op wordt gevonden. Een harde aanpak ...

Pagina's