Dossier: 

Dossier BXL: Koningsstraat 123

Achter de muren van het voormalig kantoorgebouw in de Koningsstraat 123 in het Brusselse Sint-Joost, wonen 63 mensen. Allen met een verschillende achtergrond. Enkelen kwamen rechtstreeks van het bezette Gesu-klooster in de buurt, anderen klopten aan na een leven op straat.

Koningsstraat 123

‘Er leven hier Belgische studenten, mensen zonder papieren en zelfs enkele gezinnen’, zegt Catherine Antoine, één van de bewoonsters van het kraakpand in de Koningsstraat 123 en medebeheerder van de vzw Woningen 123 Logements. ‘Er staan naar schatting 32.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning en dan leven er ook nog 1.771 mensen op straat, terwijl er zo’n 30.000 ruimtes gewoon leegstaan. Er klopt dus iets niet.’

Iedereen draagt bij

Na de kraakacties van het Hotel Tagawa, in de Louizalaan 321, en het Gesu-klooster besloten verschillende vzw’s en actievoerders de handen in elkaar te slaan om het gebouw van de Koningsstraat 123 te bezetten. De vzw Woningen 123 Logements werd opgericht met de bedoeling een alternatief te bieden voor de schaarse en dure woningen in de hoofdstad. Concreet gaat de vereniging op zoek naar private of publieke eigenaars van leegstaande gebouwen. Ze proberen tot een overeenkomst te komen om het gebouw tijdelijk te bezetten. Soms lukt dat, vaak ook niet. Ondertussen heeft de vzw al vier gebouwen onder haar hoede.

Elke bewoner levert op zijn manier een bijdrage aan de 123. Bijvoorbeeld door in één van de vele ateliers mee te helpen of door mee te koken tijdens de vegetarische volkskeuken die de bewoners elke zondagavond organiseren. Op dinsdagavond is er de bewonersvergadering waar alle beslissingen rond het gebouw worden genomen. ‘Met een gemengde groep proberen we een gemeenschappelijk stabiel leven op te bouwen, om dat goed te laten verlopen, vragen we een groot engagement van onze medebewoners’, vertelt Catherine.

Enkele jaren geleden werd het pand nog illegaal gekraakt. De eigenaar, het Waalse Gewest had niet meteen plannen met het gebouw. Vzw Woningen 123 Logements slaagde er in een ‘conventie van tijdelijke bezetting’ af te sluiten. Concreet houdt dat in dat een zestigtal mensen er tijdelijk een onderdak vinden. Als het Gewest zijn gebouw plots nodig zou hebben, krijgen de bewoners zes maanden de tijd om een nieuw onderkomen te vinden.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2840   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift