MO*lezing Esther Duflo: verslag van het debat

Debat ‘Er is geen wondermiddel tegen armoede’

Op maandag 19 december vond in de Brusselse Beursschouwburg een MO*lezing plaats met de gerenommeerde Franse econome Esther Duflo. Samen met haar collega Abjhijit Banerjee schreef Duflo het boek ‘Arm & Kansrijk’ (oorspronkelijke titel: Poor Economics), waarin ze aantoont dat heel veel ontwikkelingswerk in de afgelopen tientallen jaren heeft gefaald. Op basis van haar kennis, ervaring en veldonderzoek in onder meer Chili, India, Kenia en Indonesië heeft ze nieuwe aspecten blootgelegd in het gedrag van arme mensen, in hun behoeftes en in de manier waarop (financiële) hulp hun leven beïnvloedt. Deze fundamentele nieuwe inzichten dragen volgens haar bij aan het ontwikkelen van betere strategieën en kunnen de aanzet vormen tot een effectievere mondiale armoedebestrijding.

Na haar lezing -waarvoor ze speciaal op uitnodiging van MO* naar Brussel kwam- ging Duflo in debat met twee Belgische experts: Peter Moors, directeur-generaal Ontwikkeling in de FOD Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel, en Bogdan Vanden Berghe, algemeen secretaris van 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. MO*journalist John Vandaele was de moderator van deze boeiend avond. Onder de aanwezigen in het publiek was ook kersvers minister van Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette (PS).

Bekijk ook de integrale lezing van Ester Duflo

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift